Over de SBA

Deel deze pagina:

De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) staat voor professioneel werken in de apotheek en de ontwikkeling van mensen die hierin werkzaam zijn. De SBA is uitvoeringsorganisatie van sociale partners in de branche openbare apotheken: werkgevers (VZA en ASKA) en werknemers (FNV en CNV Zorg & Welzijn). Onze producten en diensten vloeien dus voort uit in de cao gemaakte afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van nascholing voor het apotheekteam, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Als uitvoeringsorganisatie van de Cao Apotheken ontwikkelen wij vraaggericht producten en diensten voor zowel werkgevers als werknemers in de branche openbare apotheken. Om wensen en behoeften boven water te krijgen, bezoeken wij individuele apotheken, maatschappen, ketens en formules. Daarnaast doen wij periodiek onderzoek onder zowel apothekers als apotheekmedewerkers.

Wij hebben onze dienstverlening opgedeeld in drie primaire aandachtsgebieden. Deze pijlers zijn:

1. Bij- en nascholing: kennis en kunde voor apothekers, apotheekmedewerkers en apotheekteams.
2. Arbeidsmarkt en onderwijs: voldoende gekwalificeerd personeel in de apotheekbranche.
3. Werken in de apotheek: professioneel en veilig werken in de apotheek.

De SBA werkt vanuit een landelijk bureau in Nieuwegein, maar is ook regionaal actief via vijf regioadviseurs.

SBA-bestuur
Het SBA-bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van FNV, CNV Zorg & Welzijn, ASKA en VZA en bestaat op dit moment uit:

- de heer F. Polhout (voorzitter SBA-bestuur), FNV
- de heer G.M. Baljet (secretaris SBA-bestuur), VZA
- mevrouw W. De Vries (bestuurslid), FNV
- de heer P.C.M. Haarbosch (bestuurslid), VZA
- de heer M. Kortleve (bestuurslid), ASKA
- mevrouw M. Meere (bestuurslid), CNV Zorg & Welzijn

Privacyreglement en algemene voorwaarden