MTO (medewerkers-tevredenheidsonderzoek)

Deel deze pagina:

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Apothekers kunnen een MTO van de SBA uitvoeren. Dit MTO is specifiek voor de apotheekbranche. Je kunt het onder andere gebruiken voor HKZ-certificering van de apotheek. Bovendien is het een nuttig instrument om periodiek het HR-beleid te analyseren.
Kring-apotheek heeft inmiddels veel positieve ervaringen opgedaan met deze branchespecifieke MTO.

Aanmeldingsformulier MTO Apotheken
Klik hier om het aanmeldingsformulier te openen.

Hoe werkt het?
De SBA verzorgt samen met de Zorg & Innovatie Groep de uitvoering van het MTO. Nadat je het aanmeldformulier hebt verzonden, neemt de Zorg- & Innovatie Groep telefonisch contact op over de planning en uitvoering van het onderzoek. Apotheekmedewerkers vullen het MTO digitaal en anoniem in.

Na het onderzoek ontvang je het rapport met de uitkomsten rechtstreeks van de Zorg & Innovatie Groep.

Kosten MTO
De SBA financiert het MTO vanuit de gelden van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken en biedt deze dienst daarom zonder extra kosten aan aan apotheken die vallen onder de Cao Apotheken *. Voor apotheken die niet vallen onder de Cao Apotheken gelden afwijkende tarieven.

*) Klik hier voor een filmpje met nadere uitleg over hoe de financiering van SBA-producten en -diensten tot stand komt.

Wanneer Medewerkerstevredenheidsonderzoek, wanneer Werkdrukonderzoek?

Door middel van een MTO breng je in kaart hoe de medewerkers het werk en de apotheek ervaren. 

Heb je op basis van de resultaten van het MTO behoefte aan verdieping op het gebied van werkdrukbeleving, dan kun je gebruik maken van het Werkdrukonderzoek (WDO) van de SBA. Met een werkdrukonderzoek achterhaal je in hoeverre medewerkers werkdruk ervaren. Hierdoor zie je mogelijke gezondheidsrisico’s van een medewerker eerder aankomen en kun je daar direct op inspelen en verzuim of uitval kunt voorkomen.

Klik hier voor meer informatie over het Werkdrukonderzoek en het aanmeldformulier.