Menu

Cao Apotheken 2019-2021

In de Cao Apotheken staan afspraken over je salaris, je werktijdenregeling, toeslagen, vakantie en verlof en scholing. Ook vind je hierin functiebeschrijvingen en arbeidsovereenkomsten. 

Let op: de Cao Apotheken 2019-2021 is in pdf-vorm te vinden onderaan deze pagina bij 'Download hier alle documenten en links'.

Cao Apotheken 2019-2021

Over deze Cao

De Cao Apotheken komt tot stand door onderhandelingen van de sociale partijen. De werkgevers worden vertegenwoordigd door de VZA (Vereniging Zelfstandige Apothekers) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de werknemers door FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.
De SBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Cao-teksten vermeld op deze website.

Heb je vragen over de Cao, neem dan contact op met de Servicedesk, zij helpen je graag verder.

Veelgestelde vragen Cao

 • Voor het antwoord op deze vraag kun je kijken op www.sbaweb.nl/feestdagcompensatie

 • Hoe zit het nu precies met je vakantie-uren? Welke uren moet je opnemen en welke uren mogen langer blijven staan? En zijn er ook uren die komen te vervallen? Voor antwoorden op deze vragen kun je hier terecht: www.sbaweb.nl/vakantieuren.

 • In de CAO Apotheken staat beschreven onder Hoofdstuk 5 artikel 12 punt 4. dat je maximaal 9 uur bovenop je aanstellingsomvang extra mag worden ingeroosterd, uiteraard mag dat niet maanden lang gebeuren.

  In artikel 14 vergoeding overwerk (JUS uren) staat dat de vergoeding voor overwerk wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd. Indien het overwerk in de hiervoor genoemde periode niet in vrije tijd gecompenseerd kan worden, dan wordt het overwerk per uur vergoed tegen toeslag 25% van het uurloon. Deze uitbetaling kan alleen plaatsen vinden op 1 juli van het jaar daarop.

 • Update: op 5 januari jl. is er een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bereikt. Er komt een 'tussen-Cao Apotheken' met een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021. Meer weten? Lees het hier!
  Of ga direct door naar de FAQ over deze tussen-cao, en klik hier. 

  De Cao Apotheken 2017-2019 gold voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019. Deze periode is inmiddels verstreken. De Cao heeft echter een nawerking wat in principe betekent dat alle regels en afspraken uit de Cao nageleefd of opgevolgd moeten worden voor alle medewerkers die op of voor 30 april 2019 in dienst waren of met een arbeidscontract waarin verwezen wordt naar de Cao Apotheken. Ook contracten die na 30 april zijn afgesloten en een verwijzing hebben naar de Cao vallen onder de nawerkingsregel. Ons advies aan werkgevers is om ook nu arbeidscontracten af te sluiten op basis van de Cao Apotheken.

 • De ‘oude’ regeling uit de Cao Apotheken 2016–2017 blijft geldig voor de lopende ziektegevallen. Dus was je voor 30 april 2019 al langdurig ziek, dan geldt voor jou de oude regeling. De nieuwe percentages gelden voor werknemers die op of na 30 april 2019 ziek worden. Let op: als iemand na 30 april ziek wordt maar in de 4 weken voorafgaand zich al een keer heeft ziekgemeld, is dit een doorlopende ziekte en geldt de oude regeling.

 • Zowel de kosten van registratie als herregistratie bij het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA) worden vergoed door de SBA. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018. Stamt je registratie of herregistratie van voor 1 juli 2018, dan kom je niet in aanmerking voor deze vergoeding. De registratiekosten voor het Kwaliteitsregister werden voor 1 juli 2017 niet doorberekend aan individuele medewerkers, maar via KAOF en de SBA direct aan de uitvoerder KABIZ betaald.

  Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient de werkgever een declaratie in. Dit kan door een mail te sturen naar de SBA (administratie@sbaweb.nl). Hierin dient de werkgever de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam en adres werkgever
  • Bankrekeningnummer werkgever
  • PMA-nummer werkgever (deze vind je op de factuur van het Pensioenfonds)
  • PMA-nummer werknemer (deze vind je op de factuur van het Pensioenfonds)
  • Factuur uit KABIZ toevoegen als bijlage
 • Op de webiste van de KNMP vind je hierover mee informatie. 

Cao Apotheken 2019-2021