Bereiden tijdens zwangerschap

Bereiden tijdens zwangerschap

Met sommige stoffen mag je niet werken als je een kinderwens hebt, zwanger bent, of borstvoeding geeft. Overigens geldt voor een kinderwens dat zowel vrouwen als mannen met deze kinderwens niet blootgesteld mogen worden aan voor de voortplanting giftige stoffen.

Melden zwangerschap

In de Arbowet staan regels die de zwangere- of werknemer die borstvoeding geeft beschermen tegen blootstelling aan risicovolle stoffen. Echter: volgens Arbo besluit artikel 1.1. wordt onder een zwangere werknemer verstaan ‘een werknemer die de werkgever in kennis heeft gesteld van het zwanger zijn’.

Houd er rekening mee dat de Arbowet pas van toepassing is als je de zwangerschap gemeld hebt aan je werkgever. In de eerste drie maanden is de ongeboren vrucht extra kwetsbaar. Stel het melden van de zwangerschap dus niet uit tot na drie maanden, maar maak er melding van zodra je weet je weet dat je zwanger bent of als je een kinderwens hebt.

Bereiden met een kinderwens of tijdens de zwangerschap

De groep zwangere- en werknemers die borstvoeding geven, vormt een bijzondere categorie in verband met de risico’s die het ongeboren of pasgeboren kind kan lopen door blootstelling aan risicovolle stoffen. Daarnaast kunnen sommige stoffen hun schadelijke werking al uitoefenen, voorafgaand aan de zwangerschap. Reeds bij een kinderwens moet hiermee rekening gehouden worden.

Voor de voortplanting giftige stoffen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geeft een lijst uit met de voor de voortplanting giftige stoffen. De lijst wordt tweemaal per jaar, in juni en december, bijgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Om altijd de meest actuele lijst te kunnen raadplegen, adviseren wij je om de lijst (gratis) te downloaden via www.szw.nl.

Een van de 7 richtlijnen in www.rifas.nl gaat over CMR-stoffen (en zwangerschapsbeleid). De webapplicatie RiFas wordt bekostigd door de SBA vanuit de afdracht. Hierdoor kunnen openbare apotheken kosteloos gebruikmaken van deze belangrijke tool.

Gerelateerde links

Bekijk ook