Menu

Beroepscompetentieprofiel Apothekersassistent (BCP)

Het beroepscompetentieprofiel (BCP) beschrijft het beroep van de vakvolwassen apothekersassistent in Nederland op dit moment, welke competenties en kwaliteiten ze in huis moeten hebben om het vak goed uit te oefenen. Zo geeft het een helder beeld van wat de patiënt, de werkgever en de collega’s van een apothekersassistent mogen verwachten.

In opdracht van de Cao-partijen heeft de SBA het BCP opgesteld. Je kunt ervan op aan dat de laatste ontwikkelingen op het vakgebied, in de zorgsector en het onderwijs verwerkt zijn in het BCP, want een groep van apothekers, assistenten, docenten van MBO-opleidingen en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties hebben meegewerkt aan de inhoud van het BCP. Elke vijf jaar zorgen we ervoor dat de inhoud wordt geactualiseerd.

Je kunt het BCP op verschillende manieren gebruiken:

  • bij het voorbereiden van de jaargesprekken
  • bij het voorbereiden van een Team ontwikkelingsplan (TOP) of een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Ook buiten de apotheek wordt het BCP gebruikt:

  • om de opleiding tot apothekersassistent optimaal te laten aansluiten bij de praktijk in de apotheek
  • om de eisen waaraan een apothekersassistent bij het examen moet voldoen, te bepalen: het zogenaamde kwalificatiedossier
  • om voorlichting te geven over het beroep, bijvoorbeeld voor toekomstige apothekersassistenten