Bijsluiter in Beeld

Bijsluiter in Beeld

Bijsluiter in Beeld is een handig hulpmiddel dat het eenvoudiger maakt om de informatie uit een uitgiftegesprek duidelijk over te brengen aan laaggeletterde cliënten en cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn.

Het gebruik is heel eenvoudig: 

Kies per geneesmiddel de iconen die je nodig hebt. Je kunt per tabblad een of meerdere keuzes maken. Kies eerst toedieningsvorm en dan hoe te gebruiken. Vul eventueel aan met iconen van andere tabbladen.

Print de gekozen pictogrammen en geef deze mee aan de cliënt.

De 'Bijsluiter in Beeld' vind je op www.bijsluiterinbeeld.nl.

 

Je kunt de Bijsluiter in Beeld ook downloaden als App:

 

 

 

 

Gerelateerde links