Brancheloket Apotheken

Het Brancheloket Apotheken is, sinds de oprichting op 1 januari 2006, hét aanspreekpunt voor apothekers en apotheekmedewerkers over preventie, verzuim en re-integratie. 

Je kunt bij Brancheloket Apotheken terecht voor:

- begeleiding bij langdurig verzuim, in aansluiting op de medische begeleiding door de betreffende arbodienst;
- inzet van re-integratiebehandelingen of -training;
- regelen van eventuele vergoeding door de verzekeraar van behandeling of training;
- advies over de verplichte stappen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter;
- beantwoording van vragen op het gebied van verzuim(preventie).

De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) coördineert de activiteiten van het Brancheloket Apotheken namens de cao-partijen.

Kijk voor meer informatie op www.brancheloketapotheken.nl.