Cao en Uren in Balans

Een collectieve arbeidsovereenkomst voor de openbare apotheek

In een cao vind je afspraken over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, vakantie of pensioen.

Cao Apotheken

De Collectieve Arbeidsovereenkomst Apotheken komt tot stand door onderhandelingen van de sociale partijen. Lees hier meer over je rechten en plichten als werknemer of werkgever.

Salarisschalen

Ben je benieuwd of je nog kunt groeien in salaris? Of wil je weten wat je als administratief secretarieel medewerker in de apotheek verdient? Alle salarissen per functie in een overzicht.

Cao Arbeids-omstandigheden

Een cao die zich richt op de verbetering van de arbeidsomstandigheden, door een bundeling van alle zaken die met arbeidsomstandigheden en medezeggenschap hebben te maken.

Uren in Balans

Het systeem voor heldere planning en urenregistratie in de apotheek. UiB werkt eenvoudig en efficiënt; alle afspraken en regelingen uit de Cao Apotheken zijn in het systeem verwerkt.