Servicedesk

Nascholing

Management Team

Producten & Diensten

Judith Hofstede Key accountmanager en Projectleider Arbeidsmarktzaken
030 - 600 90 62 j.hofstede@sbaweb.nl

Marketing & Communicatie

Financiële Administratie

Brancheloket Apotheken

Martine Sixma Coördinator Brancheloket Apotheken
030 - 600 85 26 m.sixma@sbaweb.nl

Bestuur

Fred Polhout Voorzitter (FNV)
Jard Baljet Secretaris (VZA)
Jan-Pieter Hallema Bestuurslid (ASKA)
Els van der Graaf-Dijs Bestuurslid (CNV Zorg & Welzijn)
Paul Haarbosch Bestuurslid (VZA)