Menu

De SBA gaat vanaf 2021 zelf de inning van de SBA-premie verrichten

14-12-2020
De SBA gaat vanaf 2021 zelf de inning van de SBA-premie verrichten
De inning van de brancheafdracht gaat met ingang van 1 januari 2021 wijzigen. Lees hier wat dat in gaat houden.

Tot nu toe werd de inning van de afdracht van apotheken aan de SBA (momenteel 0,35% van de loonsom) verzorgd door het pensioenfonds (PMA). De laatste jaren werd dit verzorgd door Appolaris, de uitvoeringsorganisatie van het PMA. Appolaris wordt per 1 januari 2021 opgeheven. Het PMA heeft van haar toezichthouder DNB geen toestemming gekregen om de inning van de afdracht zelf te doen. Vanaf 1 januari 2021 gaat de SBA zelf de premie heffen. Het PMA verstrekt aan de SBA rond de eerste van elk kwartaal de dan bekende stand van de geregistreerde maandsalarissen, op basis waarvan de SBA zelf de premie per apotheek kan berekenen en elk kwartaal in rekening brengt. De apotheken zijn of worden zeer binnenkort per brief over deze wijziging geïnformeerd.