De SBA ondertekent regionaal Skillsakkoord

Maandag 17 december 2018
De SBA ondertekent regionaal Skillsakkoord

De SBA heeft op vrijdag 14 december het regionale Skillsakkoord ondertekend waarin ruim 90 organisaties uit de Metropoolregio Amsterdam een regionaal netwerk vormen om met elkaar te werken aan een op skills (vaardigheden) georiënteerde arbeidsmarkt. Met het ondertekenen van het akkoord verstevigt de SBA de banden met regionale partners waarmee zij zich inzet om het tekort aan apothekersassistenten in de regio terug te dringen.

Het regionale Skillsakkoord is een initiatief van House of Skills en verenigt ruim 90 organisaties in hun streven om in de regio Amsterdam een flexibele beroepsbevolking te creëren die door ontwikkeling van kennis en nieuwe vaardigheden (skills) goed voorbereid is op de veranderingen die door technologische ontwikkelingen of maatschappelijke uitdagingen plaatsvinden. Onder dit akkoord gaan partijen met ruim 50 innovatiedeals aan de slag. Een daarvan is het pilottraject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! Een traject dat bestaat uit drie onderdelen:  het werven van zij-instromers mede op basis van skills, het ontwikkelen van een digitaal instrument om te bepalen welke skills iemand heeft en het bekijken van de mogelijkheden om de beroepsopleiding daarop aan te sluiten.

De paskamer
Het pilottraject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! richt zich op het aantrekken van zij-instromers die als BBL’er een versnelde opleiding tot apothekersassistent gaan volgen. In november zijn ongeveer 50 zij-instromers enthousiast gemaakt voor het vak apothekersassistent. Enthousiasme betekent niet gelijk dat het vak ook daadwerkelijk bij iemand past of dat over de juiste skills en kennis wordt beschikt om een versneld traject te kunnen doorlopen. In deze pilot deden zij-instromers daarom een assessment gevolgd door een gesprek met een loopbaancoach. Kostbaar en redelijk tijdrovend. Om dit in de toekomst goed en efficiënt vast te kunnen stellen, ontwikkelt TNO nu in opdracht van de SBA: De paskamer. De paskamer is een voor de branche ingericht digitaal instrument waarmee nauwkeurig kan worden bepaald welke skills iemand al heeft en of zij of hij het in zich heeft om apothekersassistent te worden. De ontwikkeling van dit instrument wordt medegefinancierd door House of Skills.

Standaard BBL-opleiding
Er zijn nog maar weinig ROC’s die op dit moment een BBL-opleiding aanbieden. De investering voor het ontwikkelen van zo’n curriculum is aanzienlijk. Daarom bekijkt de SBA nu, als onderdeel van dit pilottraject, wat de mogelijkheden zijn om met subsidie een BBL-opleiding te ontwikkelen die als standaard kan dienen voor alle ROC’s.  Niet elk ROC hoeft dan zelf te investeren in het ontwikkelen van zo’n opleiding, maar kan gebruikmaken van het standaardformat. Dat zorgt voor kwaliteit en eenduidigheid in de BBL-opleiding ongeacht welk ROC het aanbiedt. Ook op dit vlak werken de SBA, House of Skills, ROC’s en andere regionale partijen nauw samen.