De toelatingseisen voor beroepsopleiding zijn verlaagd! Fabel of feit?

Woensdag 17 oktober 2018
De toelatingseisen voor beroepsopleiding zijn verlaagd! Fabel of feit?

Regelmatig hoor je geluiden in de branche dat de toelatingseisen voor de opleiding tot apothekersassistent steeds lager worden. Klopt dit wel? Als we naar de wettelijke toelatingseisen kijken zien we dat hierin de afgelopen jaren niets is veranderd. Om toegelaten te worden tot de mbo-4 opleiding apothekersassistent met je als vooropleiding minimaal vmbo-kader en/of mbo-2 in de pocket hebben. Wat is er dan wel aan de hand?

Sinds vorig jaar (1 augustus 2017) is de Wet Toelatingsrecht van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat de keuze van de student leidend is in plaats van het advies van de opleiding. Het ROC mag studenten nog steeds voorzien van een studiekeuzeadvies waarin haalbaarheid van het diploma en kansen op de arbeidsmarkt kunnen worden getoetst/besproken. Dit advies is echter niet bindend. Als de student zich ondanks een negatief advies voor 1 april aanmeldt dan kan toegang tot de opleiding niet worden geweigerd. Het plaatsen van studenten in opleidingen waar zij een reële kans maken om hun diploma te behalen – en vervolgens op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen – is ondergeschikt komen te staan aan de wens van de student om zelf een opleiding te kiezen ook tegen het advies van de school in. Het ROC heeft nog wel de mogelijkheid om in het eerste leerjaar studenten een bindend advies mee te geven.

Meer informatie vind je op de webstite van de mbo-raad.