Eerste resultaten onderzoek UiB-gebruikers: 81% zeer tevreden

Donderdag 5 september 2019
Eerste resultaten onderzoek UiB-gebruikers: 81% zeer tevreden

Eind juni 2019 onderzochten we de tevredenheid van Uren in Balans (UiB) bij gebruikers. De enorme respons van de bedrijfsadministrators en hoofdgebruikers (44% heeft de enquête ingevuld) getuigt van een grote betrokkenheid bij UiB. En ook de response van medewerkers die Uren in Balans gebruiken via het medewerkersportaal en de UiB-app was goed met bijna 13%. 

Ruim 81% van de UiB-gebruikers is zeer tevreden en beoordelen UiB met een goed tot uitstekend! Opvallend is dat de tevredenheid in het eerste jaar van gebruik lager ligt, maar dat die tevredenheid snel stijgt naarmate ze het programma langer gebruiken. Grootste pluspunt voor gebruikers van UiB is het correct toepassen van de Cao Apotheken en wet- en regelgeving: ‘Geen berekeningen en discussies meer, UiB rekent alles correct uit. En de digitalisering (medewerkersportal en app) zorgt ervoor dat medewerkers zich meer betrokken voelen’, schreef een gebruiker. Ook het duidelijk vakantie- en JUS-urenoverzicht en het aanvragen van verlof noemen gebruikers als pluspunten. Minder tevreden zijn gebruikers over het aanmaken van werkroosters in het planbord en het niet kunnen registreren van uren in de app. Daarnaast geeft men aan behoeften te hebben aan alternatieve ondersteuning middels bijvoorbeeld webinars. Vooralsnog zijn dit de eerste resultaten.

We danken de respondenten hartelijk voor hun inbreng. Zodra het onderzoek helemaal is afgerond informeren we jullie hierover.