Menu

Feestdagcompensatie

Benieuwd naar hoe het zit met de feestdagcompensatie, bijvoorbeeld als je op Paasmaandag normaal gesproken zou moeten werken? 

Jaarurensysteem
Sinds 2014 geldt volgens de Cao Apotheken het Jaarurensysteem. Dit houdt in dat je op basis van je contracturen per week uitrekent wat het aantal te werken uren voor jou op jaarbasis is. Je berekent dit over een kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. Pas op 31 december wordt de balans opgemaakt en wordt duidelijk of je meer uren hebt gewerkt dan jouw arbeidsuren op jaarbasis (contractverplichting) en spreek je over overwerk. Het kan natuurlijk ook zijn dat je minder uren hebt gewerkt (ingeroosterd bent geweest).
Zie voor meer informatie Cao Apotheken Artikel 13.

Heb je een 36-urige werkweek, dan is jouw contractverplichting vastgesteld op 1.878 uur per jaar. Dit is berekend over een gemiddelde van 5 jaar, waarin een schrikkeljaar is meegeteld. Werk je gemiddeld 24 uur per week, dan is je contractverplichting 24/36 uur x 1.878 uur = 1.252 uur.
Zie voor meer informatie Cao Apotheken Artikel 12.

Door jouw bruto contractverplichting te verminderen met vakantie uren, betaald verlof en feest- engedenkdaguren, weet je jouw netto te werken uren. Werk je gemiddeld 36 uur per week dan betekent dit 1.878 uur (bruto) – 172.8* uur vakantie uren – 39 uur feestdagcompensatie = 1.666,2 uur netto te werken uren. De netto te werken uren, vermeerderd met vakantie uren, leg je vast in het rooster.
Dus 1.666,2 uur + 172,8 uur = 1.839 uur rooster je in.
* Aantal vakantie uren voor een werknemer jonger dan 45 jaar. Zie voor meer informatie Cao apotheken Artikel 32.

Hoe zit het met de Feestdagcompensatie?
Over hoe het nou zit met de compensatie op dit soort feestdagen ontvangen we bij de SBA Servicedesk veel vragen. Vooral de feestdagen die elk jaar op een andere dag vallen, roepen vragen op. We hebben even voor je op een rij gezet hoe deze regeling voor 2021 uitvalt.

In de Cao Apotheken is de feestdagcompensatie duidelijk geregeld. De compensatie per feestdag op een doordeweekse dag bedraagt 7,2 uur naar rato bij een 36-urige werkweek. Als je bijvoorbeeld 24 per week werkt, ontvang je geen 7,2 maar 4,8 uur feestdagcompensatie. Compensatie per feestavond (= Kerstavond en Oudejaarsavond van 16.00 tot 18.00 uur) op een doordeweekse dag bedraagt 1,5 uur, ook hier naar rato van het contract.

De feestdagcompensatie is een methode om op een eerlijkere manier het feestdagenverlof aan alle werknemers toe te kennen. Iedere medewerker, ook de langdurig zieke medewerker, heeft dan nog steeds (naar rato van de bruto arbeidsduur) recht op feestdagcompensatie, ongeacht zijn/haar werkdagen.

Vast en variabel
Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag vallen altijd op dezelfde dag. Voor de andere feestdagen varieert het per jaar op welke dag ze vallen. Het volgende overzicht laat zien hoe de feestdagen in 2021 vallen.

Overzicht feestdagen 2021 (gebaseerd op 36-urige werkweek):

 

Vrijdag 1 januari 2021

 

Nieuwjaarsdag

 

7,2 uur

 

Zondag 4 april 2021

 

1e Paasdag

 

Geen compensatie

 

Maandag 5 april 2021

 

2e Paasdag

 

7,2 uur

 

Dinsdag 27 april 2021

 

Koningsdag

 

7,2 uur

 

Donderdag 13 mei 2021

 

Hemelvaartsdag

 

7,2 uur

 

Zondag 23 mei 2021

 

1e Pinksterdag

 

Geen compensatie

 

Maandag 24 mei 2021

 

2e Pinksterdag

 

7,2 uur

 

Vrijdag 24 december 2021

 

Kerstavond

 

1,5 uur

 

Zaterdag 25 december 2021

 

1e Kerstdag

 

Geen compensatie

 

Zondag 26 december 2021

 

2e Kerstdag

 

Geen compensatie

 

Vrijdag 31 december 2021

 

Oudjaarsavond

 

1,5 uur

 

 

 

 39 uur

Wat betekent dit concreet?

Casus 1: 24-urige werkweek op maandag, donderdag en vrijdag
Stel je hebt een 24-uurs contract en je werkt hele dagen (8 uur) op maandag, donderdag en vrijdag. Op basis van je contracturen heb je recht op een feestdagcompensatie van 4,8 uur. Valt een feestdag op een van je werkdagen, dan wordt je gecompenseerd met deze 4,8 uur. Omdat je normaal op die dag 8 uur werkt, werk je 3,2 uur minder voor je contractverplichting.

In 2021 zijn er vier feestdagen die op maandag, donderdag en vrijdag vallen. Dit betekent dat je 4 x 3,2 uur  = 12,8 uur minder uren maakt voor je contractverplichting.

In 2021 valt Koningsdag echter op een dinsdag en ontvang je (ook al is het niet je werkdag) ook 4,8 uur compensatie.

In 2021 werk je hierdoor 8 uur te weinig om te voldoen aan je contractverplichting. (-12,8 + 4,8 uur = -8 uur).

Casus 2: 24-urige werkweek op woensdag, donderdag en vrijdag
Stel je hebt een 24-uurs contract en je werkt hele dagen (8 uur) op woensdag, donderdag en vrijdag. Op basis van je contracturen heb je recht op een feestdagcompensatie van 4,8 uur. Valt een feestdag op een van je werkdagen, dan wordt je gecompenseerd met 4,8 uur. Omdat je normaal op die dag 8 uur werkt, werk je 3,2 uur minder voor je contractverplichting.

In 2021 zijn er twee feestdagen die op een donderdag/vrijdag vallen. Je werkt hierdoor 2 x 3,2 uur = 6,4 uur minder voor je contractverplichting.

Er zijn drie feestdagen die op een maandag/dinsdag vallen. Dit zijn niet je werkdagen, maar hiervoor ontvang je ook 4,8 uur. Dit is 3 x 4,8 uur = 14,4 uur. 

In 2021 werk je hierdoor 8 uur extra voor je contractverplichting. (+14,4 uur – 6,4 uur = 8 uur).

In deze 2 casussen hebben we de sluiting op 24 en 31 december niet meegenomen in de berekeningen. Omdat dat afhankelijk is van tot hoe laat je die dag normaal zou moeten werken.

Bijlage 8

Wil je de feestdagcompensatie nog een keer goed nalezen? Bekijk dan Bijlage 8 van de Cao Apotheken https://www.sbaweb.nl/media/file/file/190416-cao-apotheken-2017-2019.def.pdf