Functies in de apotheek

Functies in de apotheek

Welke functies zijn er in de apotheek? Welke taken en welke competenties horen bij een functie?

Competenties

Voor elke functie is vastgesteld over welke competenties een medewerker moet beschikken om het werk goed uit te kunnen voeren. Dit is vastgelegd in competentieprofielen. Bij het ontwikkelen van onze cursussen nemen wij deze competentieprofielen als uitgangspunt.

Op deze pagina kun je de competentieprofielen downloaden als pdf-bestand.

Bekijk ook