Goed personeelsbeleid draagt bij aan het succes van je bedrijf

16-06-2022
Goed personeelsbeleid draagt bij aan het succes van je bedrijf

Om het bedrijfssucces voor apotheken te kunnen vergroten, heeft de SBA MDIEU-subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. MDIEU is een afkorting van Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. De subsidie is beschikbaar gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit artikel alle ins en outs van Duurzame Inzetbaarheid; uitleg waarom aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid ook in de apotheek zo belangrijk is. En we maken concreet waarom we deze subsidie heel goed kunnen gebruiken om onze apotheken succesvoller te laten zijn.

Waarom Duurzame Inzetbaarheid? 
Ook in de apotheek speelt het: niet alle werknemers die starten met werken in de apotheek, halen hun pensioen in de apotheek. Sommigen vallen helaas door ziekte uit. Anderen kiezen ervoor om in een andere branche te gaan werken. En toch willen we allemaal dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen in de apotheek kunnen bereiken. We willen werkenden gemotiveerd, gezond en productief houden. Daarom is het van belang te investeren in Duurzame Inzetbaarheid. 

Duurzame Inzetbaarheid, hoe doe je dat? 
De redenen waarom mensen uitstromen uit de apotheek, zijn heel divers. Om aan deze oorzaken te werken, zien we grofweg 4 denkrichtingen om het hoge percentage verzuim en uitstroom aan te pakken. Voor deze thema’s hebben we de subsidie aangevraagd. Duurzame Inzetbaarheid bestaat uit: 

A. Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken 
B. Het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap 
C. Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden 
D. Het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan
Met deze 4 denkrichtingen streven we ernaar om de aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid structureel te verankeren in het personeelsbeleid in de apotheek. De 4 thema’s worden hieronder kort toegelicht. 

A. Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen
Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken is gericht op het voorkomen van voortijdig uitvallen van werkenden uit het arbeidsproces door fysiek of mentaal zware werkomstandigheden. Het gaat om het bevorderen van een werksfeer waar veilig gewerkt wordt en kan worden. Ook het bevorderen van de bewustwording bij werkenden voor een gezonde leefstijl valt onder deze oplossingsrichting. Met deze aanpak willen we voorkomen dat werkomstandigheden een risico voor de gezondheid vormen door het aanpakken van (te) zware werkomstandigheden.  

B. Het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen
We willen een goede werkcontext bieden aan alle werkenden, dus ook werkenden zonder een vaste arbeidsrelatie in de apotheek. We willen een flexibele werkcultuur realiseren, waarbij het werk meer is afgestemd op de levens- en loopbaanfasen van werkenden; een goede werk-privébalans of een goede balans tussen arbeid en zorg bevorderen. Een goede werkgever heeft een actieve aanpak voor het bevorderen van een organisatiecultuur gericht op Duurzame Inzetbaarheid van alle werkenden. Voor het succes van goed werkgeverschap, is goed werknemerschap van cruciaal belang. We stimuleren de werknemer om een goede werknemer te zijn en om te investeren in de relatie met de werkgever. De inzet van zowel de werkgever als de werknemer, zal de medewerkerstevredenheid en daarmee de Duurzame Inzetbaarheid bevorderen.  

C. Een leven lang ontwikkelen en de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren
We willen de talentontwikkeling van werkenden faciliteren: vaardigheden op de werkplek versterken en verbreden of verdiepen, bijvoorbeeld via taakroulatie, functieverbreding en werkplekleren. Door ervoor te zorgen dat werk beter afgestemd wordt op de persoon, stimuleren we een leven lang ontwikkelen. Op deze manier benut iedereen haar of zijn talenten. Ook het onderhouden en uitbreiden van kennis en competenties hoort hierbij. Duurzame Inzetbaarheid willen we ook bevorderen in verband met toekomstige technologische en automatiseringsontwikkelingen. Aanbod van de nieuwe benodigde kennis is enorm belangrijk. 

D. De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van Duurzame Inzetbaarheid als van de eigen regie op de loopbaan
De kennis bij werkenden over loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden en de arbeidsmarkt moet versterkt worden. Het stimuleren van de eigen regie van de werknemer op zijn loopbaan- en doorstoommogelijkheden, heeft als grootste voordeel de grotere inzetbaarheid van werknemers, omdat mobiliteit de kennis en ervaring verbreedt.  

Wat gaat de inzet om Duurzame Inzetbaarheid en de aangevraagde subsidie opleveren voor een individuele apotheek in 2022/2023? 

  • Wettelijke verplichtingen vanwege de HKZ-certificering voor veilig en gezond werken overzichtelijk op de website en in 1 klik naar de benodigde en geüpdatete tools (denk aan de RIE, Arbocatalogus en MTO)
  • Nuttige adviezen en tips om het verzuim van je personeel zo laag mogelijk te houden
  • Aangeboden trainingen en webinars speciaal gericht op thema’s binnen Duurzame Inzetbaarheid voor managers/apothekers en medewerkers 
  • Gereedschapskist om je personeel aan te zetten zelfstandiger met hun eigen ontwikkeling bezig te zijn 

Om eind 2023 met zoveel mogelijk apotheken dit resultaat te bereiken, is de SBA graag jouw partner voor een groter succes van je bedrijf. Daarom zijn we heel blij dat we deze MDIEU-subsidie ontvangen voor de komende twee jaar. 

Wil je nu alvast aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, klik dan hier.