Het jaargesprek

Gesprekken met medewerkers horen erbij. Maar benut jij deze gesprekken ook echt optimaal om de talenten, wensen en ambities van medewerkers af te stemmen op de organisatiedoelen?

Het goede gesprek aangaan met elkaar is dé manier om een vinger aan de pols te houden. Een gesprek waarin in principe alles aan bod kan komen. Zolang het maar helpt om de wensen en verwachtingen over het werken in de apotheek op elkaar af te stemmen.
De SBA heeft voor jou een handig *Afsprakenformulier ‘jaargesprek’ dat kan helpen om een goed gesprek te voeren met je medewerkers. Dit gesprek kan gevoerd worden naast de gesprekscyclus vanuit de Cao. Ook als er verder geen andere gesprekken worden gevoerd, kan door middel van de ontwikkelingsgerichte jaargesprekken invulling worden gegeven aan de gesprekscyclus.

Waarom een jaargesprek, wat levert het op?
Voor de medewerkers:

 • plezier in het werk;
 • het gevoel dat hun werk ertoe doet;
 • het kunnen inzetten van persoonlijke kwaliteiten;
 • persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling;
 • duurzame inzetbaarheid;
 • het houdt je brein gezond.

Voor de apotheek:

 • gemotiveerde medewerkers met plezier in het werk;
 • gemakkelijker nieuwe medewerkers aantrekken en ervaren medewerkers behouden;
 • een lager ziekteverzuim;
 • medewerkers die bereid zijn een stapje harder te lopen als het nodig is;
 • een hogere kwaliteit van de dienstverlening;
 • hogere waardering door de patiënten.

Zo snijdt het mes aan twee kanten: de medewerkers werken met plezier en krijgen de ruimte te groeien en zich te ontwikkelen, de apotheek verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en boekt betere resultaten.

Beroepscompetentieprofiel (BCP)/ functiebeschrijvingen
Het is handig om het BCP en/of de functiebeschrijving vanuit de Cao Apotheken (bijlage 11) erbij te pakken als je een ontwikkelgericht jaargesprek gaat voeren. Deze kun je goed gebruiken om afspraken te maken over de taakgebieden/hoofdactiviteiten en de competenties. Het BCP beschrijft het beroep van de vakvolwassen apothekersassistent in Nederland op dit moment. Het geeft weer welke competenties en kwaliteiten ze in huis moeten hebben om het vak goed uit te oefenen.

Kennisbank 
Om je op weg te helpen vind je onder de linkjes (rechts) tips die je kan gebruiken. Denk hierbij aan:

 • Afspraken maak je SMART
 • Leren en ontwikkelen
 • Motiverende ontwikkeldoelen stellen
 • Feedback geven
 • Gesprekstechnieken

Cursus
Omdat het best lastig is om een goed gesprek te voeren bieden we hierbij ondersteuning. Dat doen we onder andere met de cursus 'jaargesprekken voeren'. De cursus bestaat uit een e-learning en een bijeenkomst van 6 uur. Deze cursus reikt inzichten en technieken aan om op zo’n manier in gesprek te gaan met je medewerkers dat de talenten, wensen en mogelijkheden van medewerkers optimaal kunnen worden benut in de apotheek. Hier meer informatie over de cursus. De cursus is geaccrediteerd door SANA en de KNMP (8 SBU) en door voorgangers beoordeeld met een mooie 8!

Een mooie cursus om als opvolger te volgen is 'Meer motivatie, minder weerstand'. Lees hier meer over deze cursus.

We hopen dat met deze instrumenten mooie gesprekken worden gevoerd! Mocht je vragen hebben of tips laat het ons weten! We staan open voor suggesties!

*Afsprakenformulier ‘jaargesprek’ is niet ter vervanging van de formulieren behorend tot de gesprekscyclus uit de Cao Apotheken.