Horizoncollege springt met nieuwe derde leerweg in op krapte arbeidsmarkt

Dinsdag 18 september 2018
Horizoncollege springt met nieuwe derde leerweg in op krapte arbeidsmarkt

Het Horizoncollege in Alkmaar gaat als eerste en enige ROC met ingang van november 2018 starten met een derde leerweg. Zo wil het ROC de instroom van studenten voor de opleiding Apothekersassistent vergroten en daarmee de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken.


“Wil je innoveren, dan moet je investeren”
Marja Scholten, coördinator opleiding AA aan het Horizoncollege, legt uit wat een derde leerweg precies inhoudt: “Het is een variant van leren en het volgen van beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV kan zowel een werkleerplek als een onbetaalde stage betreffen. De opleiding wordt op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen, voldoet aan alle (kwaliteits-)eisen van de Onderwijsinspectie en leidt tot een landelijk erkend mbo-diploma. De derde leerweg kent geen wettelijk vastgesteld kader voor urennorm of studieduur en is daarmee flexibel inzetbaar als versnelde opleiding voor (volwassen) studenten. Deze leerweg wordt niet mede gefinancierd door het Ministerie van OC&W. Over het algemeen is de derde leerweg dus flexibeler en sneller, maar duurder”. 

Hoe ziet die derde leerweg eruit?
De derde leerweg bestaat uit 44 weken waarbij studenten drie dagen per week praktijkervaring opdoen in een (ziekenhuis)apotheek en twee avonden per week naar school gaan.

Wat zijn de toelatingseisen en kosten?
De toelatingseisen voor deze versnelde leerweg zijn havo/mbo-4 of vergelijkbaar niveau, het denkniveau is minimaal hbo. De minimale leeftijd om deel te nemen is 18 jaar en de student moet de Nederlandse taal goed beheersen. De kosten zijn 3.600 euro (inclusief examenkosten, exclusief leermiddelen) voor student of werkgever.

Hoe meld je je aan?
Voor meer informatie over de derde leerweg van het Horizoncollege of voor aanmelden kun je contact opnemen met Marja Scholten m.scholten@horizoncollege.nl of 072 547 68 62.