Kwalificatiedossier Apothekersassistent

Het Kwalificatiedossier Apothekersassistent beschrijft de beroepsgroep apothekerassistent, de taken die de assistent uitvoert en de competenties die zij daarbij nodig heeft. In de kwalificaties worden op hoofdlijnen de diploma-eisen beschreven. Deze eisen geven weer wat de gediplomeerde moet kunnen als zij op de arbeidsmarkt start.