Leidraad 'Opleiden doe je samen'

Maandag 4 januari 2016
Leidraad 'Opleiden doe je samen'

Goede regionale samenwerking tussen school en apotheek  levert betere beginnende apothekersassistenten op, bleek uit  het stageonderzoek eind 2014. Die regionale samenwerking is echter niet altijd gestructureerd geregeld. De SBA ondernam vervolgactie en stelde onder andere de leidraad ‘Opleiden doe je samen’ op.

Naar aanleiding van het stageonderzoek eind 2014 benoemde de SBA medio 2015 een aanjager regionale samenwerking (Rolf Latour) die onder andere de  succesfactoren van  bestaande goedlopende samenwerkingen tussen school en apotheek in kaart bracht.

In de leidraad ‘Opleiden doe je samen’ zijn deze factoren samengevat. Een praktische leidraad dat je inzicht geeft in welke partijen een rol spelen. Daarnaast geeft de leidraad suggesties en tips wat je als apotheek of school kunt doen om in jouw regio tot een goedlopende samenwerking te komen.

Bekijk ook