Leren en ontwikkelen

Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen en plezier hebben in hun werk, zijn succesvoller. De kwaliteit van de dienstverlening van de apotheek gaat daardoor omhoog en er worden betere resultaten geboekt. Een win-win situatie voor werkgever en medewerker.

Hoe maak je optimaal gebruik van de verschillende talenten in het team en hoe ondersteun je als leidinggevende het leren en ontwikkelen binnen een team. Niet iedereen heeft daar natuurlijk evenveel zin in. Een omgeving die ondersteunt en stimuleert bij de ontwikkeling is daarbij van essentieel belang. De leidinggevende heeft daarbij een belangrijke rol zowel faciliterend als coachend. Het begint al bij het betrekken van medewerkers bij het opleidingsplan en door POP-gesprekken te voeren. Door hier samen over te praten, ideeën uit te wisselen en te discussiëren. Dat is al heel waardevol. Maar daarnaast is het belangrijk dat er een positief leerklimaat is, waar leren belangrijk wordt gevonden en leren ook mag. Medewerkers hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van het belang van leren. Dat het van groot belang is voor je duurzame inzetbaarheid (baan behoud) maar ook, en zeker niet minder belangrijk, voor je eigen werkgeluk.

Op deze pagina vind je een aantal downloads:

  • Het GROW-model, een model om medewerkers te coachen.
  • Het CAR-model, geeft inzicht in drie psychologische basisbehoeften om effectief te kunnen leren.
  • Een GROWTH mindset. Werken aan persoonlijke effectiviteit betekent veranderen van je gedrag. Belangrijk daarin is hoe jij denkt over nieuwe dingen leren.