Meer farmaceutische patiëntenzorg in de opleiding

Maandag 12 december 2016
Meer farmaceutische patiëntenzorg in de opleiding

Sinds september 2016 leiden de ROC’s apothekersassistenten op volgens het nieuwe ‘Kwalificatiedossier mbo Apothekersassistent’. In de opleiding is meer aandacht gekomen voor farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) en minder voor bereidingen. Hierover is onduidelijkheid ontstaan bij apotheken. Hoe zit de vork in de steel?

‘Er heerst een misverstand dat farmaceutische patiëntenzorg in het nieuwe kwalificatiedossier zou zijn verschoven naar het keuzedeel’, vertelt Pauline Hoogerwerf, projectleider Onderwijs en Arbeidsmarkt van de SBA. ‘Daardoor zijn apotheken bezorgd dat leerlingen, die het keuzedeel FPZ niet volgen, minder goed opgeleid worden voor het werk in de apotheek. Het tegendeel is waar, daarom help ik dit misverstand graag uit de weg.’

Volwaardig diploma
‘Met het nieuwe kwalificatiedossier bestaat de opleiding tot apothekersassistent voor 85% uit een basisdeel waarin leerlingen worden opgeleid tot volwaardige apothekersassistenten’, aldus Pauline. ‘Zij krijgen in het verplichte basisdeel zelfs méér onderwijsuren FPZ dan voorheen. Verder bestaat de opleiding voor 15% uit keuzedelen, waarbij leerlingen zelf kiezen op welk vlak zij hun kennis willen verbreden en verdiepen. Zo is er náást de FPZ in het basisdeel nog het keuzedeel gespecialiseerde FPZ. Dit gaat nog dieper in op zorg aan specifieke groepen, zoals zwangeren, ouderen, kinderen en GGZ-patiënten. Kortom: deze opleiding levert een volwaardig diploma op waarmee apothekersassistenten, ook zonder het keuzedeel FPZ, prima zijn voorbereid op de arbeidsmarkt.’

Veiligheid patiënt voorop
Farmaceutische patiëntenzorg is een actueel thema in de apotheek. Een begrijpelijke stap om er meer onderwijsuren aan te besteden. ‘Door aandacht voor medicatiebegeleiding, preventie en leefstijl, is de veiligheid van de patiënt beter gewaarborgd’, zegt Pauline. ‘Dit vraagt om een nieuwe vaardigheid van de apothekersassistent: ze moet per cliënt bekijken aan welke begeleiding behoefte is, rekening houdend met leefstijl en culturele achtergrond.’

Certificaat “Bereiden”
Om meer FPZ in het basisdeel te kunnen bieden, is het aantal uren voor “bereidingen” verlaagd. Bereiden verschuift steeds meer van apotheken naar grootbereiders en ziekenhuizen. Jeannie Bertens, afdelingsdirecteur bij ROC Koning Willem I College in Den Bosch licht dit toe: ‘Iedere apothekersassistent in opleiding leert in het basisdeel nog steeds wat een bereiding inhoudt en uit welke grondstoffen een medicijn bestaat. Maar de specifieke bereidingen en praktische vaardigheden zijn naar het keuzedeel “Bereiden en aseptisch handelen” gegaan. Daarmee bied je als apothekersassistent wat extra’s voor een apotheek die dit belangrijk vindt. Alleen ROC’s in de regio’s waar apotheken nog veel bereiden bieden dit keuzedeel. Doordat dit keuzedeel al is gecertificeerd door het Ministerie van OCW, is het ook geschikt als nascholing voor apothekersassistenten.’

Breed opgeleid
Naast de beroepsspecifieke keuzedelen “FPZ” en “bereiden” is er keus uit “Intra- en Transmurale zorg” en “Eerstelijns- en ketenzorg”. Bovendien zijn er 20 generieke keuzedelen, zoals Duits of Fries in de beroepscontext. Jeannie: ‘Ook deze keuzedelen bieden alleen ROC’s in regio’s waar dit relevant is. Het idee van de keuzedelen komt van het ministerie van onderwijs, dat wil dat leerlingen breder opgeleid worden. Zo zijn er ook keuzedelen als “Voorbereiding HBO”, “Ondernemend gedrag”, “Arbo en kwaliteitszorg”. Op die manier zijn apothekersassistenten nóg beter op hun toekomst voorbereid.’

Bekijk ook