Nieuw Beroepscompetentieprofiel Apothekersassistenten klaar!

Maandag 27 mei 2019
Nieuw Beroepscompetentieprofiel Apothekersassistenten klaar!

Het nieuwe beroepscompetentieprofiel apothekersassistenten (BCP) is klaar en gelegitimeerd door Cao Partijen. De afgelopen zeven jaar (het oude profiel stamt uit 2012) is er veel veranderd in de apotheek. Veranderingen die invloed hebben op wat een ervaren assistent moet kennen en kunnen. Het nieuwe BCP geeft een up-to-date beeld van die taken en bijbehorende competenties. Een mooi document dat gebruikt wordt als basis voor het invullen van de beroepsopleiding en ook aanknopingspunten geeft voor het ontwikkelen van nascholing. Op dinsdag 28 mei worden in een bijeenkomst in Nieuwegein samen met vertegenwoordigers van onderwijs en werkveld de eerste stappen gezet om het BCP te vertalen naar het Kwalificatiedossier van de beroepsopleiding.

Het nieuwe BCP geldt voor alle apothekersassistenten. De afgelopen negen jaar hadden ziekenhuisassistenten een aparte BCP. Reden voor de samenvoeging is dat de werkzaamheden van assistenten in openbare en ziekenhuisapotheken steeds meer overeenkomen.

Het BCP omschrijft de nieuwe ontwikkelingen waar assistenten mee te maken krijgen en vertaalt dit naar de verschillende taakgebieden en competenties van assistenten. De belangrijkste zes ontwikkelingen die het BCP omschrijft zijn:

  • De complexere zorgvraag door toenemende aantal patiënten met meerdere chronische aandoeningen.
  • Het verschil in gezondheidsvaardigheden tussen patiënten en hoe hier mee om te gaan.
  • De toenemende etnische en culturele diversiteit van de patiëntengroep.
  • Digitalisering van de informatiestromen en de afstemming daartussen.
  • De focus op het bevorderen van de gezondheid van de patiënt en op preventie.
  • Patiënt centraal; het zorgproces wordt ingericht rondom de patiënt en op maat.

 

Individuele farmaceutische patiëntenzorg

In de omschrijving per taakgebied – er zijn er 7 - ligt duidelijk meer dan voorheen de nadruk op dat assistenten hun zorg aan de patiënt afstemmen op de individuele wensen en behoeften. Individuele farmaceutische patiëntenzorg is dan ook benoemd tot het belangrijkst taakgebied van de assistent. Ook hebben twee taakgebieden een andere lading gekregen en daarom ook een andere titel. Het taakgebied Verkoop is omgedoopt tot ‘Zelfzorg en preventie’ en Leidinggeven is nu ‘Vormgeven van en sturing geven aan (zorg-) processen’.

 

Vertaalslag naar beroepsopleiding

Het nieuwe BCP AA vormt de basis van het Kwalificatiedossier Apothekersassistenten (KD AA) dat omschrijft wat een startende assistent moet kennen en kunnen. Op dinsdag 28 mei vindt een bijeenkomst plaats bij de SBA in Nieuwegein om het nieuwe BCP te presenteren aan vertegenwoordigers van het onderwijs en werkveld. Naast de toelichting op het nieuwe BCP dient de bijeenkomst ook om de eerste stappen te zetten om de wijzigingen uit het BCP te vertalen naar het KD en vervolgens naar de inhoud van de beroepsopleiding. Betere aansluiting op de werkvloer is het doel.

 

Download nu het Beroepscompetentieprofiel 2019