Ondersteuning van een OR of PVT

Ondersteuning van een OR of PVT

Medezeggenschap betrekt medewerkers bij de totstandkoming van besluiten in de apotheek. Hierdoor kan invloed uitgeoefend worden op het beleid en de gang van zaken in de apotheek.

Wanneer medewerkers medezeggenschap krijgen op onderdelen van het apotheekbeleid leidt dit tot een toenemende betrokkenheid. Belangrijk, want betrokkenheid wordt gezien als een voorspeller van loyaliteit, tevredenheid en gewenste prestaties van medewerkers. Daarom is het van belang om inspraak van en voor medewerkers te realiseren in de apotheek.

Ook belangrijk is dat de leiding van de apotheek via medezeggenschap informatie vanaf de werkvloer ontvangt. Daar kan de leiding haar voordeel mee doen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het te voeren beleid en bij besluitvorming.

Om in de branche medezeggenschap te bevorderen, biedt de SBA ondersteuning bij het oprichten van een Ondernemingsraad (OR) of een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). De hulp bestaat onder andere uit het bieden van een stappenplan voor de oprichting.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op via 0900 722 26 67 (maandag t/m vrijdag, 9.00 uur tot 17.00 uur, 1 ct p.m.)of e-mail servicedesk@sbaweb.nl.

Wil je graag extra ondersteuning bij het opstarten van OR of PVT? Wij verwijzen je graag door naar SBI formaat. Zij hebben diverse producten en diensten ter ondersteuning van dit proces.

 

Extra ondersteuning

Wil je graag extra begeleiding bij het opstarten van een PVT of OR? Wij verwijzen je graag door naar SBI formaat. Zij hebben diverse producten en diensten ter ondersteuning van dit proces.