SBA Vandaag Vooruit

De SBA (Stichting Bedrijfsfonds Apotheken) is sinds 1989 een onafhankelijk O&O-fonds voor de branche openbare apotheken. Een branche die continu in beweging is. Om mee te bewegen heb je de juiste vaardigheden en kennis nodig… én gezonde, gemotiveerde en betrokken apothekers, apothekersassistenten en medewerkers. De SBA streeft daarom naar continue ontwikkeling van en goed personeelsbeleid voor elk apotheekteam in Nederland en hanteert daarbij als motto: om klaar te zijn voor morgen moet je vandaag beginnen. Vandaag Vooruit.

De SBA helpt apothekers, medewerkers en assistenten daarbij. Dit doen wij én door kennis te verzamelen en te delen én door het ontwikkelen van producten, diensten en programma’s op het gebied van personeelsbeleid en persoonlijke ontwikkeling. En natuurlijk sluiten deze heel goed aan op de dagelijkse praktijk in de apotheek!. Wij dagen apothekers, medewerkers en assistenten uit telkens een stap verder te zetten in hun ontwikkeling of in het voeren van een structureel personeelsbeleid. Niet makkelijk, maar wel belangrijk!

De jarenlange ervaring met en toewijding aan de mensen in de apotheek samen met het totaalpakket aan producten en diensten dat we hen aanbieden maakt de SBA een unieke speler in de branche!

Meer over de SBA

 • De SBA wordt betaald door alle openbare apotheken. Wat leveren de SBA-activiteiten van vandaag jou morgen op?

  • Een branche die inspireert, motiveert en uitnodigend is voor huidige en toekomstige werknemers.
  • Aandacht voor duurzame inzetbaarheid: goed, gezond en gemotiveerd werken in de apotheek.
  • Voldoende gekwalificeerde apothekersassistenten/medewerkers - goed imago apothekersassistenten.
  • Een veilige werkomgeving
  • Inzicht in arbeidsmarkttrends zodat tijdig bijsturen kan.
  • Betere afstemming tussen beroepsopleiding en werkpraktijk
  • Een branchegeoriënteerde vacaturebank
  • Een servicedesk voor voorlichting over de inhoud en het toepassen van de Cao Apotheken
  • Kwalitatief hoogwaardig nascholingsaanbod tegen een lage prijs
  • Branchespecifieke producten en diensten tegen een lage prijs of kosteloos
  • We zorgen voor een beroepsopleiding die zoveel mogelijk aansluit bij de werkpraktijk. In 2019 coördineerden we bijvoorbeeld het opstellen van een nieuw Beroepscompetentieprofiel voor apothekersassistenten.
  • We zetten ons in voor voldoende nieuwe apothekersassistenten. In 2019 startten we hiervoor het traject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! en een wervingscampagne. Ook de vacaturebank (Apotheekwerk.nl) waarop 90% van de vacatures in de branche wordt geplaatst, draagt hieraan bij.
  • We stimuleren dat apotheekmedewerkers zich continu blijven ontwikkelen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Met een kennisbank, cursussen over actuele onderwerpen, sociale media, nieuwsberichten en nieuwsbrieven.
  • We zorgen dat apotheekmedewerkers veilig en gemotiveerd in de apotheek kunnen werken door goed personeelsbeleid in de apotheek te stimuleren. Instrumenten die wij ontwikkelen zoals de RI&E Apotheken, het MTO en de jaargesprekken, helpen daarbij. 
 • Stichting Bedrijfsfonds Apotheken is sinds 1989 opgericht door Cao partijen (werkgevers en werknemers). De huidige partijen zijn de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en Associatie van Ketenapotheken (ASKA) enerzijds en FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn anderzijds.
  De SBA is opgericht met de doelstelling om het geheel of gedeeltelijk initiëren, stimuleren en financieren van activiteiten mogelijk te maken die gericht zijn op het bevorderen en in stand houden van goede scholing, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden en een goede werking van de sectorale arbeidsmarkt in de apotheken.

  Download de Cao Bedrijfsfonds Apotheken en/of het SBA Reglement.

  Het SBA-bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, ASKA en WZOA en bestaat op dit moment uit:

  • Vacature (bestuurslid), FNV Zorg & Welzijn
  • Mieke van Hattum (bestuurslid), WZOA
  • Jean Hermans (bestuurslid), WZOA
  • Jan-Pieter Hallema (bestuurslid), ASKA
  • Henk van Engelen (bestuurslid), FNV Zorg & Welzijn
  • Els van der Graaf-Dijs (bestuurslid), CNV Zorg & Welzijn
 •  

    Louwrien Buisman

  Directeur

  l.buisman@sbaweb.nl 

  06 22 97 99 05

  Monique van Hattum
  Servicedeskmedewerker
  m.hattum@sbaweb.nl
  0900 722 26 67
    Ellen Heijmans
  Nascholingsspecialist
  e.heijmans@sbaweb.nl
  030 600 85 35
    

   

  Annemieke Toft
  Servicedeskmedewerker
  a.toft@sbaweb.nl
  0900 - 722 26 67
    Sandra Lathouwers
  Medewerker Financiële administratie
  s.lathouwers@sbaweb.nl
  030 600 85 37
    Esther Miltenburg
  Learning & Development Specialist
  e.miltenburg@sbaweb.nl 
  0900 - 722 26 67
  Phaedra van Mourik
  Servicedeskmedewerker
  p.mourik@sbaweb.nl
  0900 - 722 26 67
    Agna van Rees

  Projectleider Arbeids(markt)zaken
  a.rees@sbaweb.nl
  030 600 85 20

    Danielle den Bleker
  Marketing & communicatiespecialist
  d.bleker@sbaweb.nl
  0900 - 722 26 67

  Desire Netten

  Marketing & communicatie medewerker
  d.netten@sbaweb.nl

   

  Yolanda van Leeuwen 
  Financieel administratief medewerker/Officemanager

  y.vanleeuwen@sbaweb.nl

   

   

 • Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures