Personeel apotheek draait op voor marktwerking zorg

Dinsdag 22 oktober 2019
Personeel apotheek draait op voor marktwerking zorg

Het personeel van de apotheken draait op voor de marktwerking in de zorg. Zorgverzekeraars hebben de tarieven de afgelopen jaren zo afgeknepen, dat de lonen niet kunnen meestijgen met de markt en de inflatie, terwijl het ministerie van Volksgezondheid daarvoor wel geld reserveert en overmaakt naar de zorgverzekeraars.

Dat stellen werkgevers en vakbonden in de branche in een brandbrief aan minister Bruno Bruins. Ze hebben de lopende cao-onderhandelingen opgeschort en hopen nu dat de minister druk uitoefent op de verzekeraars om de bijdrage die hij jaarlijks reserveert voor de ontwikkeling van de arbeidskosten ook in hun tarieven tot uitdrukking te laten komen. Bruins werkt nog aan een reactie, aldus een woordvoerder.

Tarieven
De cao-partijen deden eerder een beroep op de verzekeraars om meer loonruimte te bieden, maar die houden de boot af. Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland toont begrip voor de wensen uit de farmacie, maar stelt dat individuele leden de contracten afsluiten. Kartelrechtelijk mogen ze dat niet onderling bespreken. 'Als organisatie zitten we niet aan tafel', aldus een zegsman. Volgens hem zijn zorgverzekeraars zich bewust van hun verantwoordelijkheden, maar hebben ze tegelijkertijd de maatschappelijke opgave om ook de betaalbaarheid van de zorg in de gaten te houden.

In de brief aan Bruins wijzen de cao-partijen op de 'grote maatschappelijke waarde' van de openbare farmacie. Daarvoor is voldoende en goed personeel nodig. Door regeldruk, tekorten aan geneesmiddelen en complexe afspraken over de vergoedingen neemt de druk op apothekers en hun medewerkers toe. Steeds meer werknemers haken af en er is onvoldoende instroom. 'Dat wordt versterkt door het achterblijven van een marktconforme loonontwikkeling.'


Marktwerking
Tot 2012 financierde de overheid de apotheken op basis van maximumtarieven. Daarin zat ook de bijdrage in de arbeidskosten. Sinds 2012 is de tariefvorming vrij. De overheidsbijdrage wordt wel vastgesteld, maar verzekeraars hoeven zich er niet aan te houden. In de praktijk doen ze dat ook niet, stellen brancheverenigingen ASKA en VZA en vakbonden FNV en CNV. De apotheekvergoeding blijft er al jaren bij achter.

Daarom zou het niet meer lukken om de lonen zelfs maar in de pas te laten lopen met de inflatie. Apotheekmedewerkers zien sinds 2012 nog maar de helft van de geldontwaarding terug in een stijging van hun salaris. Omdat de apotheken intussen wel meer geneesmiddelenverstrekken, is er in feite sprake van een tariefsverlaging, zo stellen ze.

De vergoeding is in zeven jaar met 8,8% gestegen, terwijl het volume met 12,6% omhoog is gegaan. 'Een stijging van ruim boven de 20% had voor de hand gelegen. Dat geeft aan dat het personeel een fors deel van de rekening van de marktwerking heeft betaald.'

Goedkoper 
Een woordvoerder van Zilveren Kruis zegt dat een tariefverhoging nu niet aan de orde kan zijn, omdat het driejarige contract van de verzekeraar met de apotheken pas volgend jaar afloopt. 'De zorgen van de apotheken zijn ons niet onbekend, maar alle zorgaanbieders hebben momenteel te maken met hogere looneisen. Het moet wel allemaal uit de premie worden betaald.' Ze weet niet of de overheidsbijdrage ieder jaar is vertaald in de tarieven. 'Waar mogelijk nemen we dat mee.'

Een andere verzekeraar, coöperatie VGZ, stelt dat de loonkosten wel degelijk zijn gecompenseerd. Maar apothekers hebben ook hun omzet vergroot, terwijl ze veel werk hebben verplaatst naar goedkopere locaties. Volgens VGZ hebben ze bovendien gefaald om volumegroei en behandelduur in de hand te houden, hoewel dat ook tot hun taak behoort. 'Het gebruik van opiaatachtige medicijnen en antidepressiva is explosief gestegen. En nadat paracetamol en vitamine D vorig jaar uit het basispakket zijn geschrapt, zijn apothekers massaal geswitcht naar middelen die wel worden vergoed om het volumeverlies op te vangen', aldus een VGZ-zegsman.

 

Bron: Financieel Dagblad/Rik Winkel