Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)


Wat is een POP?

POP staat voor Persoonlijk ontwikkelingsplan. In dit plan legt de medewerker vast welke ontwikkeling hij of zij wil maken en welke acties daarbij horen. Een POP geeft richting en helpt om te verwezenlijken.

 

In het plan staat ook hoe de medewerker straks aantoont dat het doel bereikt is. Het is een soort ontwikkelingscontract tussen medewerker en leidinggevende. Uit het plan blijkt hoe de medewerker gaat werken aan de ontwikkeling van competenties die aansluiten bij de eigen ambities én bij de belangen van de organisatie. Wat gaat de medewerker doen om zich te ontwikkelen en welke ondersteuning krijgt hij of zij daarbij? De medewerker neemt de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en maakt afspraken over de ondersteuning en begeleiding die hij of zij daarbij krijgt.

Hoe ziet een POP eruit?

Een POP bevat de volgende elementen:

- de ontwikkeldoelen waar de medewerker aan werkt;
- de leeractiviteiten die de medewerker gaat doen. Klik hier voor meer informatie;
- de ondersteuning die de medewerker krijgt tijdens het leren;
- planning en budget;
- wijze van aantonen dat de doelen bereikt zijn.

Bekijk ook