Prijzen 2018: Geen prijsverhogingen

Vrijdag 24 november 2017
Prijzen 2018: Geen prijsverhogingen

De SBA-producten en -diensten ondersteunen apotheekteams en apothekers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En het goede nieuws is, je kunt ze volgend jaar tegen hetzelfde tarief blijven gebruiken. Gebruikers die niet onder de Cao Apotheken vallen en niet financieel bijdragen aan de SBA, betalen hogere tarieven. Ook die prijzen blijven in 2018 gelijk aan 2017.

Eén uitzondering
Begin 2018 (waarschijnlijk februari) ontstaat een uitzondering hierop. De SBA introduceert dan een vernieuwde en sterk doorontwikkelde RI&E die het voor apotheken makkelijker maakt om gevaren en risico’s op de werkvloer voortdurend te blijven monitoren zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers geborgd wordt. Aan het gebruik van dit nieuwe instrument zijn kosten verbonden (€ 250,- per apotheekvestiging). De SBA RI&E is erkend door het ministerie van SZW.


Hoge kwaliteit tegen een lage prijs
De SBA-producten en -diensten worden al jaren erg gewaardeerd om hun hoge kwaliteit. Ze zijn branchespecifiek, up-to-date en ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en in samenwerking met apothekers en medewerkers. En vergeleken met andere aanbieders zijn de prijzen laag, omdat de SBA alleen kostendekkend werkt, geen winst nastreeft en de ontwikkelkosten collectief gedragen worden.


Samen voor een sterke branche

Elke openbare apotheek draagt financieel bij aan de SBA. Apotheekteams kunnen daarom tegen een lage prijs producten en diensten benutten. En ze plukken de vruchten van de activiteiten die de SBA uitvoert om de branche als geheel sterker te maken. Denk aan het promoten van het vak apothekersassistent onder jongeren, de Arbeidsmarktmonitor en een project als Zelfsturend leren, het laten matchen van de behoeften van apotheken met de opleiding tot apothekersassistent en nog veel meer.

We hebben alles samengebracht in een compleet producten- en dienstenoverzicht 2018. Hierin vind je alle producten en diensten inclusief prijs (indien van toepassing) voor gebruikers die wel en niet onder de Cao Apotheken vallen.

Naar compleet producten- en dienstenoverzicht 2018