Privacy in de apotheek

Informatie, inspiratie en tips

De wetgeving rondom privacybescherming is aangepast. Hier vind je informatie over de nieuwe regels en krijg je tips hoe hier mee om te gaan.

Privacywetgeving: de AVG

25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, van kracht. Met deze nieuwe privacyregels krijgen mensen meer rechten wat betreft hun gegevens en de apotheek krijgt meer verplichtingen.

10 Tips over privacy in de apotheek

Wil je de privacy van de cliënten in jouw apotheek goed waarborgen? Lees dan de 10 tips die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Verdiep je kennis

Wil je meer weten over hoe je de privacy van je cliënten waarborgt zowel online als offline aan de balie? Volg dan de cursus Privacy in de openbare apotheek.