Salaris valt na 1 januari iets lager uit door inning premie 3e WW-jaar

Dinsdag 18 december 2018
Salaris valt na 1 januari iets lager uit door inning premie 3e WW-jaar

Werkgevers gaan vanaf 1 januari 2019 een percentage inhouden op het brutosalaris van de werknemer voor de aanvullende verzekering die de duur van de WW verlengt van maximaal 24 naar maximaal 36 maanden. Sinds 2016 is de duur en opbouw van de WW en de WGA versoberd van 36 naar 24 maanden. Cao-partijen maakten hierover in de laatste Cao Apotheken afspraken. Inmiddels is de regeling uitgewerkt en algemeen verbindend verklaard.

In 2016 is de duur en opbouw van de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Arbeidsongeschiktheid (WGA) aangepast van 36 naar 24 maanden. De financiering van het 3e WW jaar moest in alle Cao’s apart worden geregeld. Cao-partijen in onze branche hebben afgesproken dat ze de landelijke afspraken volgen waarbij werknemers zelf het 3e WW-jaar financieren.

 

Regeling

Werkgevers houden vanaf 1 januari 2019 maandelijks een percentage van het brutosalaris van de werknemer in. Het percentage kan maximaal 0,75% zijn. Voor 2019 is dat vastgesteld op 0,30%. Het ingehouden bedrag maakt de werkgever over aan een landelijk fonds de PAWW (Private Aanvulling WW & WGA). Dit fonds is de uitvoerder van deze regeling. Een werknemer die aan de voorwaarden voldoet kan na afloop van de wettelijke uitkering (bij werkloosheid of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid) een aanvulling uit dit fonds ontvangen.

 

Voor iedereen

De afspraken over de financiering van het 3e WW-jaar zijn vastgelegd in een regeling. Die regeling is Algemeen Verbindend Verklaard  tot en met september 2022. Dit betekent dat alle werkgevers die aangesloten zijn bij de Cao Apotheken zich hieraan moeten houden. Alle werkgevers uit de branche worden benaderd door de PAWW om zich te registreren voor het 3e WW-jaar.

Wil je meer weten over het 3e WW-jaar? Kijk dan op de website van Stichting PAWW of bekijk dit filmpje dat de FNV maakte over het 3e ww-jaar