Doe ook mee met de SBA Zomerchallenge ‘Leeggelopen? Laad je weer op!’. Klik hier.
Wil je mijn blogs lezen? Klik op mij!
Menu
Menu

SBA strijdt voor maximale ondersteuning apotheekteam bij ‘Masker 19’

SBA strijdt voor maximale ondersteuning apotheekteam bij ‘Masker 19’

Het ministerie van VWS heeft gisteravond een initiatief bekend gemaakt om huiselijk geweld te laten melden in de apotheek. 

Als een patïent het codewoord ‘Masker 19’ uitspreekt, is dat voor jou als apothekersassistente een signaal dat iemand huiselijk geweld wil melden. Het ministerie heeft samen met betrokken partijen gewerkt aan een goed lopend vervolgproces als de melding bij jou in de apotheek binnenkomt. De KNMP heeft inmiddels 3 stroomschema’s ter beschikking gesteld, waarin de vervolgstappen schematisch worden weergegeven.

Klik hieronder om de stroomschema’s te bekijken:

Proces Apotheekteam aan de balie
Proces Bezorgers
Proces Apotheekteam aan de telefoon

Vanuit de SBA ondersteunen wij deze maatschappelijke bijdrage van de apotheek van harte, mits er voldoende aandacht is voor de ondersteuning van het apotheekteam. De SBA kan daarbij niet zonder betrokkenheid van het apotheekteam zelf. Daarom willen wij de komende dagen met de apotheekteams in contact zijn, om te inventariseren wat zij nodig hebben. Vervolgens werken we dit gezamenlijk uit op een manier die past bij de behoefte van de apotheekteams.

Bij dit proces zijn er namelijk 2 onderdelen die aandacht vragen.

  1. Hoe wordt het signaal ‘Masker 19’ zo goed mogelijk opgevolgd door het apotheekteam. Met de 3 stroomschema’s van de KNMP wordt hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.
  2. Wat kan een apothekersassistente doen om na te praten over wat het met haar doet als dit signaal bij haar terecht komt.

Beide onderdelen zijn belangrijk om oog voor te hebben. Vanuit de SBA zullen wij ons met name hard maken voor het tweede onderdeel. Daarom vragen wij jullie om bij ons te melden wat jullie nodig hebben, waar jullie aan denken. Laat ons ook vooral weten wat het met jullie doet!

Bel naar de SBA op 06 – 12 62 82 64, Agna van Rees, Projectleider Arbeids(markt)zaken

Of mail naar a.rees@sbaweb.nl

Of zet je opmerking onder de FBpost ‘Masker 19’