SBA Subsidiewijzer

SBA Subsidiewijzer

De SBA Subsidiewijzer is samengesteld voor de sector openbare apotheken. Het doel van de wijzer is apotheekorganisaties beter gebruik te laten maken van subsidie instrumenten bij het ontwikkelen en stimuleren van personeelsbeleid.

De subsidiewijzer bestaat uit twee delen. Deel A bevat algemeen geldende regelingen in de sfeer van belasting en premie-afdracht, regelingen voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en maatregelen die gericht zijn op arbeidsparticipatie.

Deel B bestaat uit overige wettelijke regelingen die belangrijk zijn of kunnen zijn voor de apotheekorganisatie.

In de bijlagen staan de adressen van organisaties die actief zijn op het gebied van:

  • financiering van scholing en werkgelegenheid;
  • arbeidsvoorziening en uitvoering van sociale zekerheid;
  • onderwijs en opleiding;
  • onderzoek en beleid.

Ook is een lijst opgenomen van websites over subsidies, regelingen, de zorgsector, overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, arbeidsmarkt en scholing.

Veel wetten en regelingen zijn onderhevig aan veranderingen. De Subsidiewijzer wordt daarom periodiek geactualiseerd en op deze site gepubliceerd.

Gerelateerde links