Servicedocument Apothekersassistent 2015-2016

Servicedocument Apothekersassistent 2015-2016

De SBA heeft CINOP gevraagd een servicedocument te ontwikkelen bij het nieuwe Kwalificatiedossier Apothekersassistent, dat in 2016-2017 wordt geïmplementeerd.

In het kwalificatiedossier zijn de kerntaken en werkprocessen beschreven waaraan de opleiding apothekersassistent moet voldoen. Het is een opsomming van vakkennis en vaardigheden die richting geeft waaraan een startende apothekersassistent moet voldoen, maar is op onderdelen weinig specifiek.

Het servicedocument biedt helderheid over wat de branche aan kennis en vaardigheden verwacht van een startende apothekersassistent. Het geeft daarmee richting en houvast aan het onderwijs voor de vormgeving en uitvoering van de beroepsopleiding en examinering.

Ook biedt het servicedocument een kader voor wat je kunt verwachten van een gediplomeerde assistent.

Bekijk ook