Stage in de apotheek

Stage in de apotheek

Om de arbeidsmarkt in de apotheek gezond te houden is het belangrijk dat leerlingen apothekersassistent praktijkervaring opdoen. Stageplaatsen en stagebegeleiding vormen daarin een belangrijke schakel en zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs en werkveld.

De stage is een essentieel onderdeel in de opleiding van apothekersassistenten. Het onderwijs biedt de student kennis en een leeromgeving; de apotheek levert een stageplaats waardoor de student haar kennis en vaardigheden in de praktijk kan toepassen, en zich ontwikkelt tot een volwaardige apothekersassistent.

Stageplaatsen

Voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt is het belangrijk dat apotheken stageplaatsen blijven aanbieden voor studenten apothekersassistent. Door stageplekken te bieden, lever je als apotheek een bijdrage aan de instroom van goed gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt. Bovendien kun je zo ook invloed uitoefenen op het onderwijs, zodat nieuw gediplomeerde apothekersassistenten nog beter voorbereid zijn op het werk in de apotheek.

Om stageplaatsen te kunnen aanbieden, moet een apotheek erkend zijn als leerwerkbedrijf door de stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Meer informatie over het aanvragen van een erkenning en de regeling vind je op: https://transitie.stagebedrijven.nl/

Stagebegeleiding in de apotheek

Als een stagiair start in de apotheek, wordt ze begeleid vanuit school maar ook vanuit de apotheek door een stagebegeleider. De stagebegeleider is het aanspreekpunt voor de stagiair in de apotheek.

De SBA heeft cursussen ontwikkeld om stagebegeleiders te scholen in het begeleiden van stagiairs in de apotheek. In de cursus 'Leerlingbegeleiding' leer je een stagiair met overtuiging te begeleiden en krijg je inzicht in het begeleidingsproces. Ook bespreek en oefen je diverse methoden en technieken die je kunt gebruiken om een leerling coachend te begeleiden. Een cursus om leerlingen als stagebegeleider ook te kunnen examineren is in de maak. Hierin krijg je alle benodigde kennis en vaardigheden aangereikt zodat je een praktijkexamen bij de leerling kunt afnemen.


Geïnteresseerd in één van deze SBA-cursussen? Kijk voor meer informatie over data, locaties en aanmelden op: sbaweb.nl/cursusaanbod.

Bekijk ook