Hoofdstuk 4

Stage

Artikel 13 en 14

 • Werkgever sluit met iedere stagiair een stageovereenkomst. De stageovereenkomst is beschikbaar via het cao secretariaat. De Cao Apotheken is niet van toepassing op de stageovereenkomst, behoudens het geval dat uitdrukkelijk is opgenomen dat de Cao Apotheken wel van toepassing is.

 • Aan de stagiair welke in het kader van de Beroeps Opleidende Leerweg stage loopt in de apotheek wordt een stagevergoeding toegekend. De stagevergoeding is een dagvergoeding en komt per 1 juli 2022 overeen met:

  • een vergoeding van € 12,81 bruto per dag tijdens het eerste stagejaar;
  • een vergoeding van € 15,38 bruto per dag tijdens het tweede stagejaar;
  • een vergoeding van € 20,50 bruto per dag tijdens het derde stagejaar.

   Per 1 juli 2023 wordende bedragen als volgt aangepast:
  • een vergoeding van € 13,13 bruto per dag tijdens het eerste stagejaar;
  • een vergoeding van € 15,76 bruto per dag tijdens het tweede stagejaar;
  • een vergoeding van € 21,01 bruto per dag tijdens het derde stagejaar.

   Alleen ten gunste van de stagiair mag er van dit artikel worden afgeweken.