Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren

In 2015 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen voor het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.

Deze Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een leerling. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Wil je meer weten over de Subsidieregeling Praktijkleren, de voorwaarden en de aanvraagprocedure? Bekijk dan de SBA Subsidiewijzer.

Bekijk ook

  • SBA Subsidiewijzer

    SBA Subsidiewijzer

    De SBA Subsidiewijzer is samengesteld voor de sector openbare apotheken. Het doel van de wijzer is apotheekorganisaties beter gebruik te laten maken van subsidie ins...

    Lees meer »