Wil je mijn blogs lezen? Klik op mij!
Menu
Menu

Vacaturesites maken match tussen vraag en aanbod tijdelijk personeel vanwege coronavirus

Vacaturesites maken match tussen vraag en aanbod tijdelijk personeel vanwege coronavirus

Apotheken die extra tijdelijk personeel zoeken, en apothekers en assistenten die hun diensten willen aanbieden vanwege het coronavirus, kunnen het beste gebruikmaken van de matchingsites Gezondheidszorgbanen.nl en Extrahandenvoordezorg.nl.

 

Wil je ten tijde van corona graag een apotheekteam helpen? Dan raden we je aan om de gratis SBA e-learning "Werken in de apotheek" te volgen. Zodat je helemaal bij bent over de laatste ontwikkelingen en waar je mee te maken kunt krijgen in de apotheek. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Over de twee vacatureplatforms:

1. www.gezondheidszorgbanen.nl/covid19
De KNMG heeft een vacatureplatform ingesteld waar zorginstellingen gratis vacatures kunnen plaatsen en zorgprofessionals, zoals apothekers en apothekersassistenten, kunnen aangeven beschikbaar te zijn om ingezet te worden. Apotheken plaatsen via de website kosteloos een tijdelijke vacature. Oud-apotheekmedewerkers die tijdelijk weer willen terugkeren kunnen zich via de website aanmelden en ontvangen vervolgens dagelijks per e-mail vacatures in de regio naar voorkeur. In deze mail kan de apotheekmedewerker via de sollicitatiebutton reageren op een vacature. De werkgever krijgt vervolgens een mail en kan contact opnemen.
KNMP-voorzitter Aris Prins: 'Heel goed om te zien hoe we als zorgverleners, zowel in de eerste als tweede lijn, dit in deze tijden zo samen kunnen oppakken'. De laatste dagen zijn er diverse initiatieven ontstaan van mensen die vanwege het coronavirus willen helpen in de zorg. Ook apothekers en apothekersassistenten hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren. Tegelijkertijd is het goed denkbaar dat er door het coronavirus een tijdelijk tekort gaat ontstaan aan capaciteit in openbare apotheken en in de poliklinische en ziekenhuisapotheken.

2. www.extrahandenvoordezorg.nl
Deze website is een landelijk initiatief van regionale contactpunten van werkgeversorganisaties, dat ondersteund wordt door het ministerie van VWS. Via deze website kunnen de regionale contactpunten van werkgevers in de zorg matchen tussen vraag en aanbod in de regio. Apotheken vullen via de website een formulier in. Apotheekmedewerkers melden zich via het formulier aan. Vervolgens maken regionale contactpunten de best mogelijke match tussen vraag en aanbod. De contactgegevens worden doorgegeven aan de apotheek. Deze neemt zelf contact op met de apotheekmedewerker.

Vacature plaatsen voor (farmacie)student? Dit kan via VJA
De Vereniging van Jonge Apothekers heeft, in samenwerking met de farmaceutische studieverenigingen (KNPSV, UP, PS, Aesculapius, VCSVU), haar vacaturebank uitgebreid met een optie om kosteloos vacatures te plaatsen voor (farmacie)studenten. Studenten kunnen bijvoorbeeld kunnen worden ingezet als ondersteunend medewerker of om medicatie te bezorgen. In de afgelopen dagen meldden enkele tientallen studenten zich reeds bij VJA.
Kijk op Farmavacaturebank.nl voor meer informatie

Gerelateerde vragen:


1. Ik wil als vrijwilliger werkzaamheden in de apotheek uitvoeren. Kan ik dit zomaar doen? 
Het is mogelijk om als vrijwilliger werkzaamheden uit te voeren in de apotheek, zoals het bezorgen van medicijnen. Je zult wel gevraagd worden een geheimhoudingsverklaring te tekenen en je zult bepaalde instructies krijgen. De zorg is hier blij mee en vooral ook de apotheekbranche. Voor jullie aanbod en om meer aanbod te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. We adviseren je jouw werkgever hiernaar te vragen of hierover met hem in gesprek te gaan.

2. Klopt het dat er een bijdrage kan worden aangevraagd in de inwerk- en (bij)scholingskosten voor vrijwilligers. Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus. Deze subsidie is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). Als je gebruik wilt maken van subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus, dan kun je het volgende doen:

  • Ga naar extrahandenvoordezorg.nl;
  • Vul het formulier in waarin je onder meer aangeeft aan welke extra personele ondersteuning jouw zorginstelling behoefte heeft en/of al heeft ingezet. Dit formulier wordt automatisch doorgeleid naar een contactpunt in jouw regio die contact met je zal opnemen;
  • Als jouw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als jouw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kun je alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie;
  • Zorginstellingen die al wel een aanvraag voor tijdvak 4 hadden ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig verantwoorden binnen hun opleidingsproject. 

Verder hoeven zorginstellingen nu niets anders te doen dan ze nu al doen: professionals die willen bijspringen vanwege de coronacrisis daadwerkelijk inwerken en inzetten. De regionale contactpunten en de regionale werkgeversorganisaties zullen deze organisaties ondersteunen bij de verdere afhandeling en verantwoording van de subsidieaanvraag tijdvak 4 van SectorplanPlus. Op deze manier kunnen alle zorg- en welzijnsorganisaties zich de komende periode volledig richten op het verlenen van zorg.