Veilig bereiden

Veilig bereiden

Steeds meer worden bereidingen uitbesteed aan bereidingsapotheken of aan ziekenhuizen in de buurt. Dat betekent niet dat werkgever en werknemers in de weinig- of niet bereidende apotheek niets meer over bereiden en over arbeidsomstandigheden (Arbo) hoeven te weten. Het op peil houden van de vakinhoudelijke kennis is van groot belang.

 • In de Arbowetgeving zijn regels opgesteld die de werknemer moeten beschermen bij het werken met risicovolle stoffen. De complete wetgeving is te vinden op www.rijksoverheid.nl. 

 • Voor de apotheekpraktijk zijn deze regels vertaald naar de LNA-procedures over Arbo en gevaarlijke stoffen. 

 • In de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken is een artikel over gevaarlijke stoffen opgenomen, waarin drie bepalingen staan die op het werken met gevaarlijke stoffen slaan. 

 • De Arbocatalogus Apotheken (www.arbo-apotheek.nl) beschrijft  de arbeidsrisico’s in de apotheek bij bereiden en biedt veel oplossingen. Een handig instrument dat specifiek is toegesneden op apotheek. 

 • Om uitvoering te kunnen geven aan de wet- en regelgeving is de RI&E Apotheken ontwikkeld, www.rie-apotheek.nl. Deze risico-inventarisatie en evaluatie helpt de gevaren en risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de apotheekmedewerkers op te sporen. 

 • RiFaS is een webapplicatie die voor elke bereiding adviseert over het minimaliseren van eventuele gezondheidsrisico’s. RiFaS wordt bekostigd door de SBA waardoor alle apotheken deze webapplicatie gratis kunnen gebruiken. RiFas is beschikbaar via www.rifas.nl. Alle gevaareigenschappen van alle stoffen uit het LNA zitten in RiFaS. Daarnaast telt het programma zeven belangrijke richtlijnen. 

 • Bereiden tijdens zwangerschap of bereiden met een kinderwens is aan speciale regelgeving verbonden. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Meer informatie

Heb je vragen over de Arbowet en de consequenties hiervan en wil je die persoonlijk stellen? Dan kun je terecht bij de SBA Servicedesk (0900 - 722 26 67, e-mail servicedesk@sbaweb.nl) of de Afdeling Arbeidsvoorwaarden van de KNMP (070 - 3737271, e-mail: arbeidsvoorwaarden@knmp.nl).

Bekijk ook

 • Bereiden tijdens zwangerschap

  Bereiden tijdens zwangerschap

  Met sommige stoffen mag je niet werken als je een kinderwens hebt, zwanger bent, of borstvoeding geeft. Overigens geldt voor een kinderwens dat zowel vrouwen als man...

  Lees meer »