Veilig en verantwoord werken

Je werkt niet voor niets als zorgverlener. Een goede gezondheid is van onschatbare waarde en daar wil je graag aan bijdragen. Dat geldt natuurlijk ook voor je eigen gezondheid en die van je collega’s. Door aandacht te hebben voor veiligheid op de werkvloer, bij het bereiden van medicatie, in contact met patiënten en in de samenwerking met je collega’s. Geprotocolleerd werken, op de hoogte zijn van risico’s, weten hoe je ze kunt voorkomen en oog hebben voor elkaars welzijn, zorgen ervoor dat jullie gezond, veilig en verantwoord kunnen blijven werken.

Risico’s managen
Elk beroep brengt risico’s met zich mee. Dat vraagt dus om maatwerk. De Risico-inventarisatie  en -evaluatie (RI&E) van SBA is helemaal afgestemd op de risico’s van het werk in de apotheek. Je leest er meteen wat je kunt doen om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Bovendien is de RI&E extern getoetst en goedgekeurd. Dus jij zit safe!

Veilig bereiden
Medicijnen zijn er om mensen te genezen en verzorgen, maar het bereiden ervan is niet zonder gevaren. RiFaS (Risico-instrument Farmaceutische Stoffen) helpt je om dit veilig te doen. Ook als je bijvoorbeeld in verwachting bent. Zo krijgt de patiënt precies wat hem is voorgeschreven en blijf je zelf ook gezond.

Veilig en gezond aan het werk
Tillen en bukken in kleine ruimtes, lang staan aan de balie, drukte in de apotheek en onbegrip van patiënten: het vraagt soms veel van je. Met de juiste instructies, afspraken over het afwisselen van werkzaamheden, een praktische inrichting van de ruimte, handige hulpmiddelen en de ruimte om je uit te spreken over wat je bezighoudt, kun je toch lekker blijven werken. De SBA ARBOcatalogus Apotheken geeft een compleet overzicht van de risico’s in de apotheek, hoe je deze kunt beperken en wat je kunt doen als het toch een keer misgaat. Zodat je nog jaren gezond en met plezier je werk kunt blijven doen.

En als het even niet meer gaat …
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is het niet altijd te voorkomen dat je ziek wordt. Soms is het pech, soms heeft het met je werkomstandigheden te maken of is er iets aan de hand in je privéleven. Het overkomt de besten. Met een medisch advies van een bedrijfsarts, begeleiding vanuit de arbodienst en goed contact met je leidinggevende, ben je meestal weer snel aan het werk. De professionals van het Brancheloket Apotheken zijn er om apothekers hierbij te ondersteunen.

Veilig en verantwoord werken