Veilig werken

in de apotheek

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Krijg een goed beeld van de mogelijke risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek door middel van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Arbocatalogus

De Arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De Arbocatalogus  is geschreven voor iedereen die werkt in de apotheek.

Vertrouwenspersoon

Het is prettig als een werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon die bekend is met de apotheekbranche. Elke regio heeft een eigen vertrouwenspersoon.

Calamiteitenopvang

Een overval, agressie door cliënten, overlijden of een ongeval op de werkplek? Als je melding maakt van een calamiteit, kunnen de psychische gevolgen tot een minimum beperkt worden.

  • Telefoon Meldpunt Calamiteiten:
    0900 53 53 541

Prikaccidenten

Prikaccident in de apotheek? Razendsnel handelen is van groot belang!

  • Telefoon PrikPunt:
    088 774 5 463

Veilig bereiden

Welke risico’s loop je? Wat zijn de gevaareigenschappen van alle stoffen? Praktische informatie en instrumenten voor veiligheid tijdens bereiden.