Werkdruk nekt één op de tien apotheekmedewerkers

Eén op de tien apotheekmedewerkers dreigt uit te vallen door werkdruk. Dat blijkt uit de meest recente Arbeidsmarktmonitor, het jaarlijkse onderzoek van de SBA naar trends en ontwikkelingen in de apotheekbranche.

Werkdruk is er overal, maar de een kan er beter mee omgaan dan de ander. ‘Dat is niet alleen afhankelijk van je karakter’, vertelt Frank Limburg, lid van het SBA-team Arbeidsmarktmonitor. ‘Diverse onderzoeken laten zien: hoe je werkdruk ervaart hangt af van het aantal onderdelen in je werk dat je energie gééft. Kun je bijvoorbeeld deels zelf je werk regelen of zelf bepalen waarin je je wilt verdiepen? Zijn er faciliteiten om cursussen te volgen en regelingen bijvoorbeeld voor als je naar huis moet omdat je kind ziek is? Dit soort zaken bepaalt of je in balans bent.’

Wees up-to-date
Naast de werkdruk komt uit de Arbeidsmarktmonitor 2016 naar voren dat zorgverzekeraars steeds meer invloed hebben op de ontwikkeling van apotheekpersoneel. Frank: ‘We krijgen signalen dat het dezelfde kant opgaat als bij ziekenhuispersoneel. Zorgverzekeraars beoordelen de kwaliteit van een zorgaanbieder mede op grond van het aantal Permanente Educatie-punten dat het personeel behaalt met opleiding en nascholing. Het wordt dus steeds belangrijker dat apotheekmedewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden. Uit de monitor blijkt ook dat de belangstelling voor nascholing bij de SBA weer toeneemt, met meer studie-uren per persoon. Met name e-learning is populair.’

Meer werk
Een andere opvallende ontwikkeling is de aantrekkende arbeidsmarkt, vervolgt hij. ‘De laatste jaren kwam nieuw apotheekpersoneel vooral in de plaats van vertrekkende medewerkers. Nu zien we een toenemende behoefte aan personeelsuitbreiding. Verder wisselen apotheken in drukke tijden steeds vaker onderling personeel uit en wordt detachering belangrijker. Er zijn voldoende stageplaatsen, hoewel een goede afstemming tussen ROC’s en apotheken belangrijk blijft.’
Bij het laatste wijst hij op Zorgpact, een initiatief van het kabinet om samenwerking te stimuleren tussen regionale zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheid. ‘In tegenstelling tot andere eerstelijns zorgaanbieders zijn apotheken nog nauwelijks aangesloten. Dat is jammer, want samenwerking is voorwaarde bij goede zorg door goed opgeleide zorgprofessionals. Het is belangrijk dat ook apotheken bij regionale Zorgpacten aan tafel zitten en hun inbreng leveren.’

De Arbeidsmarktmonitor 2016 komt begin juni online.