ARBOcatalogus Apotheken: dé gids voor een gezonde en veilige werkomgeving

Alle werkgevers hebben te maken met de Arbeidsomstandighedenwet. Hoe werkgevers daar het best invulling aan kunnen geven, hangt af van de praktijksituatie in de branche. Daarom heeft de apotheekbranche een eigen arbocatalogus die helemaal is afgestemd op de eigen arbeidsomstandigheden: de ARBOcatalogus Apotheken.

In de ARBOcatalogus staan alle risico’s overzichtelijk bij elkaar. Per functie lees je er:

  • welke specifieke risico’s er zijn
  • wat je preventief kunt doen en
  • hoe je ervoor kunt zorgen dat je voorbereid bent als er zich tóch iets voordoet

De SBA heeft de ARBOcatalogus Apotheken door deskundigen laten ontwikkelen. Deze is goedgekeurd door de Inspectie SZW. Bij controles van apotheeklocaties gebruikt de Inspectie deze arbocatalogus als basis. Apothekers die de aanwijzingen en handreikingen uit deze arbocatalogus opvolgen, kunnen er dus op vertrouwen dat zij voldoen aan alle criteria waarop de Inspectie SZW toetst.

De SBA zorgt ervoor dat de ARBOcatalogus Apotheken actueel is en tijdig opnieuw door de inspectie wordt getoetst. De arbocatalogus apotheken vormt dus, samen met de Risico-Inventarisatie & Evaluatie, een betrouwbare basis onder het arbobeleid in de apotheek.

Ga naar de website van de Inspectie SZW als je meer wilt weten over het belang van een arbocatalogus die is afgestemd op de branche