Over de SBA

Over de SBA

De SBA bevordert de kwaliteit en continuïteit van het apotheekteam van de openbare apotheek. Dit doen wij door de ontwikkeling van medewerkers in hun beroep te stimuleren en faciliteren zodat zij krachtig in hun werk en loopbaan staan. Samen met werkgevers en werknemers uit de dagelijkse praktijk ontwikkelen wij hiervoor passende producten en diensten. De SBA wordt gefinancierd door alle openbare apotheken en wordt bestuurd door cao-partijen.

Voor wie doen we dat?

Wij ontwikkelen vraaggericht producten en diensten voor zowel werkgevers als werknemers in de branche openbare apotheken. Om wensen en behoeften boven water te krijgen, bezoeken wij individuele apotheken, maatschappen, ketens en formules. Daarnaast doen wij regelmatig onderzoek onder zowel apothekers als apotheekmedewerkers.

Hoe doen wij dat?

Wij werken klantgericht. Hierdoor zijn wij telkens bezig met de vraag 'Wat wil onze klant, wat is de behoefte van de apotheekmedewerker?'. Als we vervolgens iets ontwikkelen, doen we dat zoveel mogelijk samen met onze gebruikers. Dat levert uiteindelijk het beste resultaat. Wij hebben onze dienstverlening opgedeeld in vier aandachtsgebieden:
 
 • Nascholing:kennis en vaardigheden voor apotheekmedewerkers en apotheekteams. 
  Hiervoor bieden wij een uitgebreid aanbod cursussen en themabijeenkomsten die goed aansluiten op de dagelijkse werkpraktijk in de apotheek. We hebben cursussen in ons aanbod over farmaceutisch inhoudelijke onderwerpen, communicatie en over het verbeteren van het werkproces. Onze cursussen zijn blended cursussen: in een aantrekkelijk E-boek leer je waar en wanneer je wil; en vervolgens leer je in een klassikale bijeenkomst hoe je dit in de praktijk brengt. Zo komt het beste van klassikaal leren en E-learning samen. Onze themabijeenkomsten bieden hierop een aanvulling. In een avond of middag wordt je bijgepraat over een actueel onderwerp met inspirerende sprekers uit de praktijk. Meer informatie over onze nascholing vind je op www.sbaweb.nl/nascholing.

 • Opleiding: voldoende gekwalificeerd personeel in de apotheekbranche.
  Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende vakervaren apothekersassistenten op de arbeidsmarkt zijn ontwikkelen wij verschillende initiatieven, waaronder:
  - promoten van het vak apothekersassistent, o.a. door voorlichting te geven op beroepskeuzebeurzen en via onze website www.werkindeapotheek.nl.
  - faciliteren en bevorderen van de afstemming tussen werkveld en onderwijs, zodat de opleiding apothekersassistenten ‘aflevert’ die zodanig zijn opgeleid dat hun kennis aansluit op de wensen van de apotheek.

 • Apotheek & medewerker: duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de apotheek.
  Hoe zorg je er als werkgever voor dat je medewerkers goed, gezond en gemotiveerd bij je werken en dus duurzaam inzetbaar zijn? En hoe zorg er ervoor dat je als werknemer op een goede en gezonde manier kunt blijven werken tot je pensioen? De SBA zet zich in om het thema duurzame inzetbaarheid een plek te geven binnen het personeelsbeleid van de apotheekbranche. Hiervoor ontwikkelen wij gebruiksvriendelijke instrumenten die afgestemd zijn op het werken in de apotheek.

 • Cao Apotheken: een collectieve arbeidsovereenkomst voor alle openbare apotheken.
  De Collectieve Arbeidsovereenkomst (Cao) Apotheken komt tot stand door onderhandelingen van de sociale partijen. De SBA geeft voorlichting over de inhoud van de Cao en de wijze waarop de Cao toegepast moet worden. Daarnaast onderzoekt de SBA de gevolgen van de gemaakte afspraken en adviseert de onderhandelingspartners. 
Oprichting en bestuur van de SBA

Cao Bedrijfsfonds Apotheken
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken is opgericht door een arbeidsovereenkomst tussen Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en Associatie van Ketenapotheken (ASKA) enerzijds  en FNV en CNV Zorg & Welzijn anderzijds.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is aangegaan met de doelstelling om het geheel of gedeeltelijk initiëren, stimuleren en financieren van activiteiten mogelijk te maken die gericht zijn op het bevorderen en in stand houden van goede scholing, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden en een goede werking van de sectorale arbeidsmarkt in de apotheken.

Download de Cao Bedrijfsfonds Apotheken en/of het SBA Reglement.
 
De looptijd van de Cao Bedrijfsfonds Apotheken is van 1 april 2017 tot 1 oktober 2019. De looptijd van de huidige Cao SBA is per 1 oktober 2019 afgelopen. Het is nog onduidelijk wanneer een nieuwe Cao SBA van kracht wordt. Omdat de huidige Cao geen nawerking heeft, wordt de inning van de afdrachtpremie voor de SBA per 1 oktober 2019 ook stopgezet. De inning wordt weer hervat zodra een nieuwe Cao SBA is vastgesteld.
 
 
SBA-bestuur
Het SBA-bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van FNV, CNV Zorg & Welzijn, ASKA en VZA en bestaat op dit moment uit:
 • de heer Fred Polhout (voorzitter SBA-bestuur), FNV
 • de heer Henk van Engelen (bestuurslid), FNV
 • mevrouw Els van der Graaf-Dijs (bestuurslid), CNV Zorg & Welzijn
 • de heer Jan-Pieter Hallema (bestuurslid), ASKA
 • de heer Paul Haarbosch (bestuurslid), VZA
 • de heer Jard Baljet (bestuurslid), VZA

 

Bekijk ook

 • SBA Servicedesk

  SBA Servicedesk

  Heb je een cao-gerelateerde vraag over bijvoorbeeld salaris, ouderschapsverlof of vakantie? Neem dan contact op met de SBA Servicedesk. Ook kun je contact opnemen vo...

  Lees meer »
 • De SBA'ers

  Wie is wie bij de SBA? Een overzicht van alle medewerkers.

  Lees meer »