SBA Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

De SBA (Stichting Bedrijfsfonds Apotheken) is sinds 1989 een onafhankelijk O&O-fonds voor de branche openbare apotheken. Een branche die continu in beweging is. Om mee te bewegen heb je de juiste vaardigheden en kennis nodig… én gezonde, gemotiveerde en betrokken apothekers, apothekersassistenten en medewerkers. De SBA streeft daarom naar continue ontwikkeling van en goed personeelsbeleid voor elk apotheekteam in Nederland.

De SBA helpt apothekers, medewerkers en assistenten daarbij.

Dit doen wij én door kennis te verzamelen en te delen én door het ontwikkelen van producten, diensten en programma’s op het gebied van personeelsbeleid en persoonlijke ontwikkeling. En natuurlijk sluiten deze heel goed aan op de dagelijkse praktijk in de apotheek!. Wij dagen apothekers, medewerkers en assistenten uit telkens een stap verder te zetten in hun ontwikkeling of in het voeren van een structureel personeelsbeleid. Niet makkelijk, maar wel belangrijk!

De jarenlange ervaring met en toewijding aan de mensen in de apotheek samen met het totaalpakket aan producten en diensten dat we hen aanbieden maakt de SBA een unieke speler in de branche!

De SBA wordt betaald door alle openbare apotheken.
Wat leveren de SBA-activiteiten van vandaag jou morgen op?

  • Een branche die inspireert, motiveert en uitnodigend is voor huidige en toekomstige werknemers.
  • Aandacht voor duurzame inzetbaarheid: goed, gezond en gemotiveerd werken in de apotheek.
  • Voldoende gekwalificeerde apothekersassistenten / medewerkers - goed imago apothekersassistenten.
  • Een veilige werkomgeving.
  • Inzicht in arbeidsmarkttrends zodat tijdig bijsturen kan.
  • Betere afstemming tussen beroepsopleiding en werkpraktijk.
  • Een branchegeoriënteerde vacaturebank.
  • Een servicedesk voor voorlichting over de inhoud en het toepassen van de Cao Apotheken.
  • Kwalitatief hoogwaardig nascholingsaanbod tegen een lage prijs.
  • Branchespecifieke producten en diensten tegen een lage prijs of kosteloos.

Wat doet de SBA concreet?

Wie is wie bij SBA

De SBA is opgericht met de doelstelling om het geheel of gedeeltelijk initiëren, stimuleren en financieren van activiteiten mogelijk te maken die gericht zijn op het bevorderen en in stand houden van goede scholing, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden en een goede werking van de sectorale arbeidsmarkt in de apotheken.

Louwrien Buisman
Directeur
06 22 97 99 05
Monique van Hattum
Servicedeskmedewerker
0900 722 26 67
Ellen Heijmans
Nascholingsspecialist
030 600 85 35
Annemieke Toft
Servicedeskmedewerker
0900 722 26 67
Sandra Lathouwers
Medewerker Financiële administratie
030 600 85 37
Natasja van Dam
Teamleider Servicedesk
0900 722 26 67
Phaedra van Mourik
Servicedeskmedewerker
0900 722 26 67
Yolanda van Leeuwen
Financieel administratief medewerker
0900 722 26 67
Jeroen Renssen
Productmanager Leren, Ontwikkelen & Onderwijs

Oprichting en bestuur van de SBA

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken is sinds 1989 opgericht door Cao partijen (werkgevers en werknemers). De huidige partijen zijn de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en Associatie van Ketenapotheken (ASKA) enerzijds en FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn anderzijds.

De SBA is opgericht met de doelstelling om het geheel of gedeeltelijk initiëren, stimuleren en financieren van activiteiten mogelijk te maken die gericht zijn op het bevorderen en in stand houden van goede scholing, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden en een goede werking van de sectorale arbeidsmarkt in de apotheken.

Download de Cao Bedrijfsfonds Apotheken en/of het SBA Reglement.

Het SBA-bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, ASKA en WZOA en bestaat op dit moment uit:

Mieke van Hattum
(bestuurslid),
WZOA
Jean Hermans
(bestuurslid),
WZOA
Vacature
(bestuurslid),
ASKA
Henk van Engelen
(bestuurslid),
FNV Zorg & Welzijn
Els van der Graaf-Dijs
(bestuurslid),
CNV Zorg & Welzijn