CAO

In de Cao Apotheken staan afspraken over je salaris, je werktijdenregeling, toeslagen, vakantie en verlof en scholing. Ook vind je hierin functiebeschrijvingen en arbeidsovereenkomsten.

Over deze cao

Onderstaand vind je de volledige cao. Tussentijds zijn er wijzigingen doorgevoerd en deze avv verklaard. Deze staan in de bijlagen en zijn als volgt:

 • per 1 juli 2023 worden de salarissen structureel met 5% worden verhoogd;
 • per 1 juli 2023 wordt de reiskostenvergoeding verhoogd naar € 0,21 cent per km
 • per 1 januari 2024 komt er een structurele verhoging van 2,5%

De Cao Apotheken komt tot stand door onderhandelingen van de sociale partijen. De werkgevers worden vertegenwoordigd door de WZOA (Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de werknemers door FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

De SBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Cao-teksten vermeld op deze website.De Cao Arbeidsarbeidsomstandigheden 2014 is weliswaar niet meer van kracht, maar bepalingen worden vaak nog wel gehanteerd. Om deze reden wordt deze Cao voorlopig nog hier gepubliceerd.
Deze Cao richt zich vooral op de verbetering van de arbeidsomstandigheden, en bevat informatie over veilig werken in de apotheek. Denk hierbij aan werken tijdens zwangerschap en werken met gevaarlijke stoffen.

Heb je vragen over de cao, neem dan per e-mail contact op met de Servicedesk, zij helpen je graag verder.

Meest gestelde vragen

Hoe zit het met de wijziging van de vakantie-uren?

Deze vindt plaats op 1 januari 2023.

Artikel 44. Vakantie

 1. Werknemer heeft recht op 180 vakantie uren per jaar met behoud van salaris (voor de berekening van
  het aantal vakantiedagen per jaar wordt uitgegaan van 7,2 uur per dag).
 2. Met ingang van 1 januari 2023 vervalt de opbouw van leeftijdsgebonden vakantie uren.

Voor meer info, kijk naar bijlage 2 blz. 30 in de cao.

Hoe bereken ik mijn feestdagencompensatie?

We hebben hiervoor een speciale pagina gemaakt. Hierin kun je zien hoe het zit met de feestdagencompensatie. Let op: dit verschilt per jaar, we hebben daarom 2022, 2023 en 2024 gepubliceerd.

Ga naar de pagina

Wat zijn de afgesproken salarisverhogingen?

De salaristabellen van de cao Apotheken 2019-2021 worden per 1 juli 2022 en per 1 juli 2023 structureel verhoogd met 2,5 %.

In december 2022 ontvangen alle werknemers die onder de werkingssfeer van de cao Apotheken vallen ieder een eenmalige uitkering van € 300,- bruto. De uitkering zal naar rato van het fulltime/parttime dienstverband worden uitgekeerd (het parttime-percentage van de medewerker dat van toepassing is op de eerste dag van de maand van uitbetaling van de uitkering is bepalend). De uitkering maakt geen deel uit van het salaris, het pensioengevend salaris, de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag of enige andere arbeidsvoorwaardelijke grondslag.

Wat is het loon tijdens arbeidsongeschiktheid?

Bekijk hiervoor Artikel 12: Loon bij arbeidsongeschiktheid

 1. Aan de arbeidsongeschikte werknemer betaalt werkgever tijdens de arbeidsongeschiktheid:
  a) gedurende het eerste tijdvak van (maximaal) week 1 t/m 26 een aanvulling tot 100% van het laatstverdiende bruto maandsalaris;
  b) gedurende het tweede tijdvak van (maximaal) week 27 t/m week 52 een aanvulling tot 90% van het laatstverdiende bruto maandsalaris;
  c) gedurende het derde tijdvak van (maximaal) week 53 t/m week 78 een aanvulling tot 80% van het laatstverdiende bruto maandsalaris;
  d) vanaf week 78 t/m het einde van de loondoorbetalingsplicht een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende bruto maandsalaris.
 1. De werknemer ontvangt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid het loon over het percentage arbeidsongeschiktheid gelijk aan het loon uit lid 1. Over de overige uren krijgt de werknemer 100% van het loon.
 2. Indien de werknemer na beëindiging van de arbeidsongeschiktheid de werkzaamheden heeft hervat en binnen een termijn van vier weken na deze hervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, zal de tweede arbeidsongeschiktheid voor de duur van de aanvullende uitkering als een voortzetting van de
  eerste worden beschouwd.

De herintredersregeling is vervallen. Hoe worden nu de dienstjaren bepaald?

Ben je een herintreder dan ga je hierover het gesprek aan met je (toekomstige) werkgever. Samen bepaal je op welk aantal dienstjaren je start en hoe snel je stijgt.

Wat moet ik doen om de registratiekosten voor het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KABIZ) vergoed te krijgen door de SBA?

Zowel de kosten van registratie als herregistratie bij het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA) worden vergoed door de SBA. Dit kan uiterlijk tot 6 maanden na factuurdatum Kabiz-factuur.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient de werkgever een factuur (PDF-bestand) in. Dit kan door een mail te sturen naar de SBA (factuur@sbaweb.nl). Hierin dient de werkgever de volgende gegevens te vermelden:

 • Naam en adres werkgever
 • Bankrekeningnummer werkgever
 • PMA-nummer werkgever (deze vind je op de factuur van het Pensioenfonds)
 • PMA-nummer werknemer (deze vind je op de factuur van het Pensioenfonds)
 • Factuur uit KABIZ toevoegen als bijlage (PDF-bestand)

De factuur incl. bijlage kan gestuurd worden naar factuur@sbaweb.nl.

Waar vind ik modelarbeidsovereenkomsten?

Op de website van KNMP kun je diverse modelarbeidsovereenkomsten downloaden.

Klik hier om de pagina te bekijken.

Wat is JUS?

JUS staat voor Jaarurensystematiek. Het Jaarurensysteem houdt in dat aantal te werken uren op jaarbasis (netto) wordt bepaald door de overeengekomen arbeidsduur (bruto) te verminderen met vakantie uren, betaald verlof en feest- en gedenkdaguren. De JUS verandert niets aan de bestaande arbeidsovereenkomst en/of de daarin gemaakte afspraken. Werkgevers kunnen met behulp van de JUS rekening houden met de mogelijkheden en individuele wensen van werknemers. De JUS kan werkgevers helpen om flexibeler om te kunnen gaan met de bedrijfsvoering en de personele inzetbaarheid.

Bekijk ook onze speciale pagina over de berekening van de feestdagencompensatie.

Wat kan ik verwachten van het nieuwe pensioenstelsel?

Vanaf de eerste dag dat je in een openbare apotheek werkt, bouw je pensioen op bij het Pensioenfonds PMA. Misschien heb je iets gelezen over de aankomende veranderingen in je pensioen

Hieronder delen we enkele belangrijke links rondom jouw pensioen of dat van je medewerkers: