Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op de website en aan de inhoud daarvan kan geen enkel recht worden ontleend.Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Nederlandse wetgeving is van toepassing op de inhoud van deze tekst.De teksten van de Cao Apotheken zijn aangeleverd door de afdeling Arbeidszaken van de KNMP en onveranderd overgenomen.