Actualiteiten & Updates

Gezocht... meningen! - onderwijs

Wil jij jouw stem laten horen omtrent oplossingen van arbeidsmarktproblematiek binnen onze branche? Meld je dan snel aan voor het SBA panel.

Gezocht... meningen! - werkgevers

Wil jij jouw stem laten horen omtrent oplossingen van arbeidsmarktproblematiek binnen onze branche? Meld je dan snel aan voor het SBA panel.

Gezocht... meningen! - werknemers

Wil jij jouw stem laten horen omtrent oplossingen van arbeidsmarktproblematiek binnen onze branche? Meld je dan snel aan voor het SBA (werknemers)panel.

Interview met een cursist: Kirsten Kouwen

Om klantervaringen van SBA te delen met iedereen worden er interviews afgelegd met cursisten. Graag vertellen wij je meer over deze ervaringen in onderstaand interview.

Ben jij de hands-on Marketing- en Communicatie Medewerker die wij zoeken?

Ben jij de hands-on Marketing- en Communicatie Medewerker die wij zoeken?

Rol van SBA onderwijs cursussen en trainingen

Wat ontwikkelt SBA (Stichting Bedrijfsfonds Apotheken) als O&O-fonds voor de branche openbare apotheken op het gebied van persoonlijke/teamontwikkeling en kennisbehoud?

Onderhandelingen cao Apotheken gestart, maar hoe werkt het proces van onderhandelingen precies?

Onderhandelingen cao Apotheken gestart, maar hoe werkt het proces van onderhandelingen precies? Ben jij apothekersassistent en wil je weten hoe de cao Apotheken tot stand komt? Of ben je misschien apotheker en wil je meer weten over de invloed die je mogelijk wil hebben? Hoe komen de onderhandelingen tot stand? En wat betekent dit voor jou als werknemer binnen de apothekersbranche? Wat is een cao, welke partijen zitten erom tafel en wat is de rol van SBA hierin eigenlijk? In dit stuk lees je alles over het proces en de onderhandelingen die weer zijn gestart.

Vacature: Productmanager HR-producten

Wij zijn op zoek naar een: Productmanager HR-producten (32-36 uur) Dit ga je doen: In jouw functie ben je verantwoordelijk voor een breed scala aan producten waar jij continue van zorgt dat deze inhoudelijk en softwarematig up-to-date zijn. Dit doe je door samen te werken met verschillende aanbieders van software in combinatie met onze eigen expertise vanuit de branche en het werkveld, de expertise uit het werkveld en soms een externe specialist. Jij verplaatst je in de gebruikers en bent creatief en kundig genoeg om optimale functionaliteiten te combineren met de (data) behoefte vanuit de apotheekbranche.

Vacature Medewerker Servicedesk

Wij zijn op zoek naar een: Medewerker Servicedesk (32-36 uur). Jij bent het aanspreekpunt voor werknemers en werkgevers en het visitekaartje van SBA.

Tamigo: JUS-uren nu inzichtelijk voor alle gebruikers

Het Jus-uren saldo is vanaf nu zichtbaar voor iedereen. Waar voorheen een rapportage uitgedraaid kon worden kan iedereen nu het eigen saldo terugvinden op de website. Gebruik dit overzicht om na te gaan hoeveel JUS-uren je hebt, wat de status op dit moment is, of om na te gaan wat er staat gepland in de toekomst. Het saldo is realtime, wat wil zeggen dat het continue geüpdatet wordt. Het toekomstige saldo kun je enkel zien over de periode waarin de roosters zijn uitgerold. Je ziet dus alleen die periode.

SBA overzicht: producten en diensten

Bekijk hier het overzicht met bestaande SBA-producten en diensten.

Interview over het gebruik van de SBA-planningstool

De SBA-planningstool, het urenregistratiesysteem in Tamigo,wordt al door veel apotheken gebruikt. Het systeem, dat is ingericht volgens de normen van de CAO, zorgt ervoor dat de gewerkte uren snel en praktisch worden geregistreerd.

Hoe verbeter je de kwaliteit in jouw apotheek? Bestel nu het gratis kaartspel!

Iedere apotheek wil goede zorg bieden aan de patiënten. Kwaliteitsbewustzijn is daarbij een belangrijk onderdeel, om kwaliteit in de apotheek te waarborgen.

SBA nieuwsbrief oktober 2023

In deze nieuwsbrief vertellen we je onder anderen meer over onze nieuwe website en de campagne: het Geneesmiddel Alarm. Lees de volledige nieuwsbrief met alle onderwerpen hieronder:

Stagepact MBO

De juiste vakmensenvinden is een uitdaging. Als erkend leerbedrijf is er de mogelijkheid om binnen de apotheek mbo-studenten op te leiden in de praktijk en klaar te stomen voor het werkende leven. Zo help je mee om middelbaar beroepsonderwijs (mbo) nog beter te maken en draag je bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Artikel: Zorg voor jouw mantelzorgers

In de apotheek treffen we ze vaak genoeg aan de balie: mantelzorgers die medicatie en advies komen halen voor hun zieke naasten.

Stimuleren van een leercultuur in de apotheek

De apotheekbranche staat niet stil, en jouw apotheek dus ook niet. Het is noodzakelijk dat apotheekmedewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

De wijzigingen die binnen de cao zijn doorgevoerd en avv verklaard.

De wijzigingen die binnen de cao zijn doorgevoerd en avv verklaard.

Dag van de Apothekersassistent: Laat je collega stralen!

Voorwaarden deelnemen aan de actie dag van de apothekersassistent:

SBA nieuwsbrief september 2023

In deze nieuwsbrief vertellen we je over de uitkomsten van het SBA onderzoek afgelopen mei, praten we je bij over over de RI&E en gaan we het hebben over een protocol met maatregelen tegen agressie en geweld. Lees meer over deze en alle overige onderwerpen hieronder:

Wat gebeurt er momenteel in de apothekersbrache?

De apothekersbranche is van oudsher een omgeving waar altijd veel gebeurt. Nieuwe medicatie, systemen en eisen van patiënten wisselen elkaar af. De innovaties en wisselingen van activiteiten maken het werk van een apothekersassistent daarom ook leuk en uitdagend.

Wie is SBA en wat doet zij voor de apothekersbranche?

SBA (Stichting Bedrijfsfonds Apotheken) verzorgt voor de openbare apotheken producten, diensten en advisering op het gebied van nascholing, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Ook verricht de SBA-activiteiten om een zo goed mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve afstemming tussen beroepsonderwijs en werkveld te bewerkstelligen en brengt vraag en aanbod op de sectorale arbeidsmarkt bijeen. De SBA verricht haar werkzaamheden op basis van een algemeen verbindend verklaarde cao.

De Cao-Apotheken 2022/2024 is algemeen verbindend verklaard (AVV)

De CAO-Apotheken is altijd al een standaard-cao. Wanneer een cao een standaard karakter heeft (standaard-cao) dan zijn partijen gebonden aan de gemaakte afspraken in de betreffende cao. Zij mogen niet ten nadele van de werknemer afwijken van de cao, maar ook niet in het voordeel van de werknemer.

Interview met Jozianne Verbeek over haar ervaring bij een andere aanpak van consultvoering

Een farmaceutisch consult is het gesprek tussen de patiënt en iemand uit het apotheekteam, waarin de zorgvraag wordt besproken. Zorgvragen kunnen variëren van een verzoek tot terhandstelling tot vragen over geneesmiddelgebruik of zelfzorg. Naast de apotheker, voert de apothekersassistent ook een farmaceutisch consult met de patiënt. Hoe doe je dat nu eigenlijk in de praktijk? We spraken erover met Jozianne Verbeek van Apotheek Flevowijk in Kampen.

Na 1 jaar MDIEU-subsidie

SBA heeft in 2022 voor een aantal activiteiten MDIEU-subsidie aangevraagd en ontvangen. Vanuit deze bijdrage van het rijk worden producten gefinancierd die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de apotheek.

SBA biedt scholing van kwaliteit

De afgelopen 18 jaar heeft SBA de Stichting SANA de kwaliteitscontrole laten uitvoeren op het aanbod, in de vorm van accreditatie. Deze stichting is per 2023 opgeheven. SBA hanteert nog steeds dezelfde kwaliteitsnormen voor de bij- en nascholingen. Lees hier meer over in het opgestelde document, deze vind je rechts onder het kopje downloads.

Stimuleren van een leercultuur in de apotheek

De apotheekbranche staat niet stil, en jouw apotheek dus ook niet. Het is noodzakelijk dat apotheekmedewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Een positieve leercultuur binnen de apotheek zorgt niet alleen voor tevreden en gemotiveerde medewerkers, maar het draagt ook bij aan tevredenheid van de patiënten. Jij als leidinggevende kunt deze leercultuur stimuleren. Hoe? Dat lees je in de kennisbank.

Een kwaliteitsbewust apotheekteam

Iedere apotheek wil hoogwaardige zorg bieden aan zijn patiënten. 

Uitslag SBA-onderzoek in 1 oogopslag

SBA heeft op verzoek van de cao-partijen een groot online onderzoek uitgevoerd binnen de apotheekbranche, gericht op knelpunten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit en verzuim.

Maatregelen tegen agressie in de apotheek

Wanneer een patiënt agressief of ongewenst gedrag vertoont in de apotheek, dan is duidelijk wie er fout is. Helaas is het niet altijd mogelijk om ongewenst gedrag te voorkomen. Dat terwijl de gevolgen voor medewerkers, groot kunnen zijn. Als werkgever heb je een morele én wettelijke verplichting om zowel het risico op, als de gevolgen van agressie zoveel mogelijk te beperken. We leggen je uit wat belangrijk is, en hoe je hierover in gesprek kunt gaan met jouw medewerkers.

SBA nieuwsbrief juli 2023

Bekijk hier onze SBA-nieuwsbrief en onze HR-nieuwsbrief van de maand juli 2023.

Interview: Agressie in de apotheek door Maaike Ganzeboom

Agressie in de apotheek Gefrustreerde en agressieve patiënten aan de balie vormen de belangrijkste reden voor apothekersassistenten om te stoppen met hun werk. Dit was een conclusie uit een peiling van het KNMP, in samenwerking met NOS. Ruim 40 procent van medewerkers in de apotheek geeft aan wekelijks te maken te hebben met verbale en fysieke agressie. Hoe voorkom je escalatie, zowel bij de patiënt als bij jezelf?

Salarisschalen in euro per 1 juli 2023 (incl. 5% verhoging)

Salarisschalen in euro per 1 juli 2023 (incl. 5% verhoging)

SBA nieuwsbrief juni 2023

In deze nieuwsbrief vertellen we je over het succesvolle SBA-onderzoek en praten we je bij over nieuwe weetjes en tips rondom Tamigo.

Overzicht actuele titels SBA-academie

Wil je een overzicht van onze actuele titels?

Zorg voor jouw mantelzorgers

In de apotheek treffen we ze vaak genoeg aan de balie: mantelzorgers die medicatie en advies komen halen voor hun zieke naasten. Maar ook aan de andere kant van de balie zijn ze te vinden: mensen die structureel klaar staan voor één of meerdere hulpbehoevenden in hun directe sociale omgeving.

Extra loonsverhoging voor apotheekmedewerkers

Extra loonsverhoging voor apotheekmedewerkers De werkgeversorganisaties ASKA en WZOA en de werknemersorganisaties FNV en CNV hebben een definitieve afspraak gemaakt over een tussentijdse aanpassing van de cao Apotheken 2021-2024. Als SBA vertellen we je meer over de afspraken die op dit moment bij ons bekend zijn.

SBA doet onderzoek in de apothekersbranche. Doe mee en win...

Samen met de branche gaat SBA ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende medewerkers gezond en wel, tot aan hun pensioen werkzaam blijven.

SBA nieuwsbrief mei 2023

In deze nieuwsbrief vertellen we je meer over de uitkomsten van de raadpleging van FNV en CNV over het aanpassen van de cao Apotheken, het proces van onze Servicedesk, en nodigen we je uit om je alvast op te geven als respondent van een onderzoek dat we binnenkort gaan rondsturen. Ook bieden we sinds kort via SBA een vertrouwenspersoon aan, lees meer over deze en alle overige onderwerpen hier

Werken aan werkgeluk

Waar word jij gelukkig tijdens je werk in de apotheek? Het lijkt misschien een gekke vraag, maar we besteden gemiddeld een behoorlijk aantal van onze weekuren op ons werk. Het is dan wel zo prettig, als we dat met plezier doen. Uit onderzoek blijkt dat je invloed hebt op jouw eigen werkgeluk, en dat van jouw collega’s. Een goede reden om daar meer van te weten.

Nieuwe pensioentool

Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over gezond, veilig en met plezier werken. Het gaat ook over tijdig nadenken over de laatste fase van je loopbaan en je pensionering. De nieuwe online tool Geldplan Bijna Pensioen van het Nibud helpt daarbij. Deze tool is door elke werknemer in iedere sector te gebruiken.

FNV en CNV raadplegen hun achterban over het aanpassen van de cao Apotheken

Zowel FNV als CNV hebben hun achterban geraadpleegd over het voorstel van de werkgevers met betrekking tot het aanpassen van de huidige cao.